Ondernemersklankbord

OKB klankbordtraject van de maand

Het ondernemen had een aanslag gedaan op zijn gezondheid en hij wilde daarom graag minder gaan werken.
OKB adviseur Gerard Schoenmakers vertelt: “Het bedrijf bestond uit zes werknemers waarvan er één langdurig ziek was. De onderneming had een marginaal resultaat en de ondernemer werkte sterk vanuit emotie, in plaats van rationeel. Hij wilde graag klankborden over wat te doen.”
Gerard besluit om de ondernemer te ‘rationaliseren’ en om duidelijke keuzes te maken. Verder brengt hij focus aan in de strategische richting. Gezien de leeftijd werd er ook gekeken naar mogelijke overname en/of samenwerkingskandidaten.
Tijdens het klankbordtraject verbetert de bedrijfsvoering, maar dan haakt een belangrijke klant af en geeft de ondernemer aan dat hij zijn bedrijf toch wil verkopen. Voor de waardebepaling wordt een collega-adviseur betrokken en zo wordt er een realistische verkoopprijs bepaald. De ondernemer is zeer tevreden met zijn begeleiding en geeft aan dat hij de afhandeling van de verkoop zonder verdere hulp van OKB kan afronden.
Recent (ruim een half jaar na het beëindigen van het klankbordtraject) ontvangt de adviseur mooi nieuws. De ondernemer neemt contact op en meldt dat hij zijn onderneming heeft kunnen verkopen voor een bedrag hoger dan de realistisch bepaalde verkoopprijs. De ondernemer is zeer tevreden over de OKB-begeleiding en gelukkig met de verkoop van zijn bedrijf.