Ondernemersklankbord

Ondersteuning voor zelfstandige ondernemers die in problemen verkeren

Flitsanalyse

Ondernemers uit Purmerend die in de problemen zijn gekomen moeten zich in eerste instantie melden bij het ondernemersloket van de gemeente. Zij worden dan vervolgens in contact gebracht met adviseurs van het Ondernemersklankbord. De gemeente geeft de ondernemer duidelijk aan dat het gaat om een ‘flitsanalyse’ die binnen twee weken wordt afgerond.

Om de ondernemers snel en adequaat te kunnen adviseren over het aanvragen van financiële steun, vormt het OKB een team van twee adviseurs (waarvan één met financiële expertise). Dat team benadert de situatie waarin de ondernemer verkeert, fysiek of online, vanuit verschillende invalshoeken.

In eerste instantie nemen de adviseurs de financiële situatie van de ondernemer, zowel zakelijk als privé, door. Daarna wordt bekeken of en hoe het mogelijk is om na de corona-crisis voldoende inkomsten te genereren.

Vertrouwelijk
‘Doel van dit traject is dat de ondernemer op basis van (zelf-)analyse voor zichzelf een veel beter besluit kan nemen of hij al dan niet een lening zal aanvragen bij de gemeente,’ aldus Kaarsemaker. ‘De gesprekken tussen adviseurs en ondernemer zijn uiteraard vertrouwelijk en onze mensen zullen daarover dus niet rapporteren aan de gemeente.’

Ondernemers die meer willen weten van het Ondernemersklankbord kunnen een kijkje nemen op de website www.ondernemersklankbord.nl. Ook kunnen ze mailen met info@ondernemersklankbord.nl. Via dat mailadres kunnen ze ook een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit het OKB.