Ondernemersklankbord

Programma Landelijke Adviseursdag 2018

Thema

Het Ondernemen van de Toekomst

 Toelichting thema

Wat kunnen we in de komende jaren verwachten in ondernemersland?
Hoe ziet het ondernemen van de toekomst eruit? Welke zaken zien we veranderen op het gebied van duurzaamheid,
diversiteit, sociaal ondernemen en digitalisering in ondernemersland? Zo horen we steeds meer over de deeleconomie,
de opkomst van vrouwelijke ondernemers en zijn er steeds meer ondernemers die iets terug doen voor de maatschappij.
Op deze landelijke adviseursdag zullen wij enkele van deze aspecten nader toelichten en krijgt u interessante informatie, facts en figures!

 

 Dagvoorzitter

Frénk van der Linden, freelance journalist en haarscherpe interviewer.
Frénk werkt onder andere voor radio (Kunststof), televisie (Brandpunt) en de Volkskrant.
Hij zit regelmatig aan tafel bij ‘De Wereld Draait Door’. Sinds eind jaren zeventig publiceerde hij talloze interviews, reportages en documentaires.
Hij werd meermalen onderscheiden (Gouden Pennetje, Prijs voor de Dagbladjournalistiek, De Tegel).
Daarnaast publiceerde Frénk een tiental boeken. Naast zijn journalistieke werk leidt hij frequent debatten,
congressen en geeft hij masterclasses ‘interviewtechniek’. Frénk is ook de initiatiefnemer en presentator van
het jaarlijkse Grote Interview Gala in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Door zijn jarenlange ervaring en zijn
persoonlijke stijl is Frénk een veel gevraagde en succesvolle interviewer en dagvoorzitter.

 

 Dagindeling

11.30 uur           Ontvangst met lunch bij het Auditorium, Rabobank, Utrecht
12.30 uur           Start met welkom door Frénk van der Linden
12.45 uur           Anne-Marieke Haijtink (Manager Kenniscentrum & Rabobank Ondernemers Academie) en Emile Langerak (Partner Ondernemerschap Academy)

Anne-Marieke en Emile geven een duidelijke blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen en trends ziet de Rabobank in de toekomst in ondernemersland? Welke waarden worden steeds belangrijker in het ondernemen en hoe moet de ondernemer hiermee omgaan?

13.30 uur           Manon van Essen (Head of Pizza bij Magioni)
Manon, oprichtster van pizza-imperium Magioni, had maling aan de Italiaanse basisregel “Kom niet aan onze pizza’s!”
Zij wilde de lekkere maar ongezonde pizza een make-over geven en in een gezonder jasje steken.
Met de door haar ontwikkelde Magioni-pizza startte zij bij 30 verkooppunten. Dit heeft zij inmiddels uitgebouwd tot 1.800!
Zij vertelt u hoe zij dit heeft bereikt en wat haar waarden zijn in ondernemen.
14.00 uur           Martin Luxemburg (Managing Director Erasmus Centre for Entrepreneurship)
Martin verzorgt een prikkelende kennissessie over groeien in een constant veranderende wereld.
Als een bedrijf wil voortbestaan of groeien, dan moet het zich aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden.
Iedereen kent de succesverhalen van bijvoorbeeld Coolblue, Green Wheels en AirBNB, maar wat maakt deze ondernemingen nu zo succesvol?
 
14.45 uur           PAUZE
 
15.30 uur           De uitkomsten van de enquête en een interactieve discussie onder leiding van Frénk van der Linden.
Zijn vrouwen succesvoller in ondernemen dan mannen en vinden wij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen interessant is als er geld
mee te verdienen valt? Dit zijn voorbeelden van vragen die volgende week via een digitale enquête aan u gesteld gaan worden.
De uitslag wordt door Frénk op dynamische wijze besproken, waarbij hij u bij het verhaal betrekt.
16.10 uur           Herman Pleij  (Hoogleraar Middeleeuwse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam).
Herman weet op een bevlogen manier zijn publiek te interesseren voor onderwerpen als cultuurhistorische aspecten en onze
(historische) Nederlandse identiteit. Hij verschijnt dan ook regelmatig in diverse tv-programma’s waar hij met enthousiasme vertelt over de Nederlandse historie en
zijn kijk geeft op de hedendaagse, snel veranderende samenleving.
16.45 uur           Afsluiting
17.00 uur           Borrel & netwerken