Ondernemersklankbord

Samenwerking OKB Limburg en Hogeschool Zuyd

Zoals al bij de meesten van jullie bekend werken Hogeschool Zuyd en OKB Limburg al enige tijd samen rondom ondernemersvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met het Legal Lab voor de meer juridische vraagstukken maar ook De Limburgse Zaak waar onder het motto “Jong + Oud = Goud” kennis en ervaring worden gekoppeld.

Zeer recentelijk heeft er een nieuwe samenwerking plaatsgevonden met de afdeling Commerciële Economie. Een aantal adviseurs (Georges, Hans M., Suzanne, Will, Wolfgang en Theo Z.) hebben in de jury gezeten ter afronding van het blok SMM (Strategisch Marketing Management) voor vierdejaars studenten. Uit de evaluatie is gebleken dat dit zeer succesvol is verlopen.

Onze contactpersoon, te weten Mirjam Ubachs, heeft aangegeven graag met ons verder samen te werken en heeft ons uitgenodigd om op zoek te gaan naar bedrijven die voor een traject in aanmerking willen komen, waarbij zij onderstaande tekst heeft aangeleverd:

Zuyd Hogeschool en dan specifiek Zuyd Innovatief Ondernemerslab/Entrepreneurschip Lab (ZIEL) helpt bedrijven middels studentprojecten met het bepalen van hun strategische koers.

Bedrijven die hun koers voor de komende jaren willen herzien/optimaliseren en dan specifiek m.b.t. doelgroepbepaling, doelgroepkeuze, positionering ( beeld in ogen van de doelgroepen t.o.v. concurrenten) en het behalen van deze positionering door een invulling van de marketingmixinstrumenten ( productbeleid, communicatiebeleid/sociaal mediabeleid/salesplan, prijsbeleid, distributiebeleid, etc.) kunnen deelnemen aan de volgende student projecten:

Vierde jaars traject: 10 weken durende project dat start rond 16 november 2021 en loopt tot en met eerste week van februari  2022 =>  in dit traject starten we met een brainstormsessie met studenten, opdrachtgever en docentbegeleider om het daadwerkelijke probleem en doelstelling van de opdrachtgever te achterhalen, er is een tweede brainstorm halverwege het traject rondom de oplevering van de eerste resultaten en een laatste korte brainstorm rondom het opleveren van de eindproducten. De studenten worden wekelijks begeleid door een docentbegeleider en de studenten mailen wekelijks hun vorderingen door naar opdrachtgevers en docentbegeleider.
Tweede jaars traject: 20 weken durende traject van eind august 2021 tot en met eerste week van februari 2022 (semester 1) of van tweede week van februari 2022 tot en met juni 2022 (semester 2) => Dit traject beslaat 10 weken extra omdat het  tweede jaars studenten betreft en er is kwantitatief onderzoek verplicht. Naast desk en kwalitatief onderzoek moeten deze studenten ook enquêtes afnemen. In dit traject is een brainstormsessie met studenten, opdrachtgever en docentbegeleider in week 7 om het daadwerkelijke probleem en doelstelling van de opdrachtgever definitief vast te leggen, er is een tweede brainstorm halverwege het traject rondom de oplevering van de eerste resultaten en een laatste korte brainstorm rondom het opleveren van de eindproducten. De studenten worden wekelijks begeleid door een docentbegeleider en de studenten mailen wekelijks hun vorderingen door naar opdrachtgevers en docentbegeleider.
Zoals jullie hebben kunnen lezen liggen hier ook kansen voor onze klanten. Echter de aangegeven 10 of 20 weken durende trajecten zijn vast en kunnen niet aangepast worden.

Mochten jullie bedrijven kennen die hiervoor in aanmerking willen komen, dan laat dat vooral tijdig weten aan Wolfgang of Georges. Zie ook:

https://www.zuyd.nl/voor-bedrijven/zuyd-labs voor meer informatie.