Ondernemersklankbord

Nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en scenario’s

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteerden op 25 oktober een nieuw instrument voor ondernemers, dat onder meer inzicht geeft in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. Ook krijgen ondernemers te zien wat er in verschillende scenario’s met hun liquiditeit gebeurt. Deze zogenoemde toekomstcheck is vandaag live gegaan.

Zicht op de toekomst
Na ruim anderhalf jaar zit de Nederlandse economie weer in de lift. Dat betekent niet dat de financiële zorgen van ondernemers meteen verdwenen zijn. Veel ondernemers hadden de afgelopen tijd vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de lange termijn schoot erbij in. Het is belangrijk om nu het vizier op de toekomst te richten en inzicht in hun financiële positie helpt daarbij.

Extra ondersteuning
Ingrid Thijssen, VNO-NCW- voorzitter: “Ondernemers hebben veel aan hun hoofd. Met de Toekomstcheck helpen we ze eenvoudig inzicht te krijgen in de liquiditeit van hun bedrijf. Hoe staan ze er nu voor en wat is de prognose voor de komende twaalf maanden? En in hoeverre is het bedrijf bestand tegen verschillende toekomstscenario’s? Zo proberen we extra ondersteuning en perspectief te bieden om uit deze onzekere tijden te komen.”

Goed inzicht financiële situatie
Jacco Vonhof, MKB-Nederland- voorzitter: “Veel ondernemers hebben in de coronaperiode schulden opgebouwd – bij de Belastingdienst, bank en leveranciers – en die moeten worden terugbetaald. Tegelijk moeten ze weer gaan investeren, in groei, digitalisering, verduurzaming. Daarbij is goed inzicht in je financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang.”

Toekomstcheck
De toekomstcheck biedt ondernemers:

op een makkelijke efficiënte manier financieel voorbereid zijn op wat er in de toekomst kan gaan gebeuren;
snel inzicht in de financiële liquiditeit van het bedrijf nu en de komende twaalf maanden, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens;
een indicatie van de financiële liquiditeit in drie scenario’s: realistisch, optimistisch en pessimistisch;
alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard;
direct tips bij de relevante scenario’s;
doorverwijzing voor persoonlijke begeleiding naar het Ondernemersklankbord en in het vervolg ook brancheorganisaties.

Blik op de toekomst
De toekomstcheck is veilig, overzichtelijk en werkt snel, en wordt de komende tijd op basis van ervaringen en ontwikkelingen verfijnd en uitgebreid. De tool is onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’. Dit project is een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.