Ondernemersklankbord

OKB-adviseur Rene Portielje onderbouwt zijn pleidooi voor een wethouder voor MKB in Dordrecht

Een wethouder in Dordrecht met speciale aandacht voor het Midden- en kleinbedrijf (MKB) gaat als idee ook door de ondernemerswereld in Nederland. Dit vertelt ondernemersadviseur Rene Portielje, die de suggestie via Dordrecht.net bekend maakte. Hij is voorzitter van de stichting Ondernemersklankbord Rotterdam en is daarom zowel provinciaal als landelijk in contact met allerlei netwerken.  Zijn contactpersonen sturen het inmiddels door, zo vertelt Portielje.  Hij noemt: MKB Nederland, VNO/ NCW en andere organisaties.

De eerste raadsleden of politieke vertegenwoordigers, zeker ook uit  Dordrecht hebben zich bij hem gemeld, om zijn idee voor een wethouder met speciale MKB verantwoordelijkheden verder te onderbouwen. Portielje voegt daaraan toe, dat hij geen kritiek heeft op de bestaande (bestuurlijke) situatie in Dordrecht, waarvoor in 2018 is gekozen na de gemeenteraadsverkiezingen, want toen bestond de corona-crisis nog niet.

“Anno 2022 met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart voor de deur gaat het erom dat gezien de grote corona problemen van deze tijd wordt gekeken naar oplossingen naar de toekomst. Ook het kabinet heeft voor grote problemen van deze tijd voor extra ministers gekozen. Dat kan voor de nieuwe gemeenteraad een voorbeeld zijn,” aldus de ondernemersadviseur.

De aanvullende verklaring voor het openbare Dordrecht.net van Rene Portielje luidt:

Ondernemers in zwaar weer moeten in Dordrecht veel meer aandacht krijgen dan ze nu krijgen. Wat voorstellen:

1. Er moet een Dordts digitaal platform voor de deze doelgroep komen. Zie in Rotterdam: www.ondernemen010.nl. Als ondernemers in Dordrecht met een hulpvraag informatie willen hebben, is deze nauwelijks vindbaar. Dus snel een website www.ondernemen078.nl ontwikkelen.

2. Het aantal faillissementen ondernemers is relatief laag maar de schuldenlast is daarentegen bijzonder groot. Veel uitstel gekregen, maar eens zullen de rekeningen betaald moeten worden. Maar de ondernemers in zwaar weer melden zich veel te weinig bij de hulploketten. Gemeente en instanties moeten nu collectief naar buiten treden om deze groep te gaan benaderen. Ik ben hierin ook direct betrokken in de gemeente Rotterdam. Praat hierover eens deskundigen daar die veel samenwerken met de stichting Ondernemersklankbord.

3. De Drechtsteden hebben zich aangesloten bij de Kamer van Koophandel (KVK) in Rotterdam. Belangrijk maar ik wil wel eens weten of hier genoeg uitkomt voor Dordrecht. Ik zou de nieuwe gemeenteraad willen adviseren te laten onderzoeken wat er goed gaat en wat verbeterbaar is. De afstand vanuit Dordrecht en de Drechtsteden naar Rotterdam lijkt nu voor de ondernemers een te hoge drempel te zijn. Dordrecht draagt ook geld bij. Wat krijg je ervoor terug en wat was in het verleden de afspraak en de verwachtingen. Theorie en praktijk loopt vaak niet gelijk.

4. De gemeente Dordrecht heeft plannen om het winkelgebied te gaan verdichten. Gezien de leegstand van winkels en het tekort aan woningen begrijpelijk. Maar veel ondernemers vragen zich natuurlijk af : wat betekent dit voor mij? Mijn suggestie zou zijn om als gemeente een fysiek loket voor ondernemers te vestigen in het centrum zodat hulpvragen van die kant laagdrempelig gevoerd kunnen worden. In Rotterdam bestaat al een voorbeeld voor Dordrecht. Een actieve winkeliersvereniging heeft dit loket inmiddels overgenomen.

Dit kan ook een ontwikkeling in Dordrecht zijn, want ondernemers zijn op bepaalde manieren al georganiseerd. Het is goed om daarom ook te investeren met een eigen wethouder in het bevorderen van een goed samenspel.

Kortom, dit is ook mijn pleidooi voor het aanstellen van een wethouder MKB en ZZP in Dordrecht. Hierbij komt nog dat ondernemers ook vaak problemen met hun huisbaas hebben. Dit vraagt in het algemeen belang van de stad extra aandacht en ik heb op dit punt ondernemers begeleidt, die naar de rechtbank moesten om hun recht te halen.

 

Bron: Dordrecht.net