Ondernemersklankbord

OKB gaat nieuwe samenwerkingen aan

Om in contact te komen met ondernemers om mee te klankborden worden regelmatig nieuwe samenwerkingen aangegaan. Dit gebeurt zowel regionaal (bijv. lokale banken en ondernemersverenigingen), als landelijk. Wij zijn blij de volgende twee nieuwe landelijke samenwerkingen te melden.

CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond)
De eerste nieuwe samenwerking betreft CNV. Het CNV is van oudsher bekend als de christelijke vakbond voor werknemers. De laatste jaren echter hebben steeds meer leden van CNV een eigen bedrijf gestart. Het gaat inmiddels om enkele duizenden. Hiervoor heeft het CNV een aparte tak opgericht, CNV Zelfstandigen, van waaruit ze de ondernemersvragen van hun leden zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dit lukt niet goed omdat CNV onvoldoende kennis en ervaring heeft van ondernemerschap. Vandaar dat CNV Zelfstandigen in het vervolg leden met ondernemersvragen gaat doorverwijzen naar OKB.

VRB (Vereniging Rijschool Belang)
De tweede nieuwe samenwerking betreft Vereniging Rijschool Belang (VRB). Nederland telt ± 18.000 rijscholen en rijinstructeurs (zzp-ers). VRB is de grootste belangenbehartiger van deze groep ondernemers. Met veel rijscholen gaat het niet goed. Ze hebben te maken met oneerlijke concurrentie en prijsdruk op de uurtarieven waardoor de inkomsten terug lopen en faillissement dreigt. Eind januari 2019 is de jaarlijkse VRB ledenvergadering. VRB wil de hulp die OKB kan bieden daar op de agenda zetten. Dit houdt in dat OKB op het podium zich presenteert aan de leden en na afloop is er een OKB-stand waar de VRB leden voor vragen en aanmelding voor een klankbordtraject terecht kunnen. We zijn verheugd dat we met onze nieuwe samenwerkingen nog meer ondernemers kunnen helpen en ondersteunen.