Ondernemersklankbord

OKB heeft keukentafelgesprekken met Limburgse boeren

Ondernemersklankbord (OKB) wil de situatie van Limburgse boeren in beeld brengen, daarom biedt het agrarisch ondernemers een zogenoemd keukentafelgesprek aan. In een dergelijk gesprek kan de boer de persoonlijke situatie bespreken.

„Wij willen weten welke problemen er spelen onder boeren in Limburg”, zegt regiovoorzitter Sjra Clerkx. „Op dit moment speelt natuurlijk veel onder varkenshouders, maar ook in de andere sectoren zijn problemen waar boeren mogelijk over willen praten.” In totaal staan er via het OKB 35 vrijwillige adviseurs klaar om agrarisch ondernemers te helpen en aan te horen tijdens een keukentafelgesprek.

Hulptraject

Wanneer er tijdens dit gesprek blijkt dat er bijvoorbeeld meer ondersteuning gewenst is, wordt mogelijk een hulptraject van een half jaar onbeperkt advies aangeboden. „Hoe die hulp eruit ziet is natuurlijk afhankelijk van het probleem”, zegt Clerkx. „Waarschijnlijk zijn er een groot aantal boeren dat wil stoppen. Dan is de vraag; wat ga je doen na je leven als boer? Wij kunnen mensen daarbij helpen.”

Boeren die open staan voor een keukentafelgesprek, kunnen zich aanmelden via team-limburg@ondernemersklankbord.nl. Zij krijgen voor het gesprek een vragenlijst per mail opgestuurd, die ter voorbereiding kan worden ingevuld.

Bron: https://www.stal-en-akker.nl/artikel/193417-keukentafelgesprekken-met-limburgse-boeren/