Ondernemersklankbord

OKB helpt agrariërs

Boeren met vragen en kwesties waar ze zelf niet uitkomen, maar bij wie het aan financiële middelen ontbreekt om professioneel advies in te roepen, kunnen aankloppen bij het Ondernemersklankbord (OKB). Voor Limburgse boeren is dit advies- en begeleidingstraject gratis. https://lnkd.in/eHhNej5