Ondernemersklankbord

Ondernemers maken zich grote zorgen over de continuïteit van hun bedrijf

ondernemers maken zich zorgen

Ondernemers in zwaar getroffen sectoren maken zich grote zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. Een groeiend aantal verwacht het in deze situatie niet langer dan 5 maanden vol te houden. Dit blijkt uit de nieuwe COEN-enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met het CBS, de KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.

 

Twijfels over continuïteit
Van de horecaondernemers verwacht meer dan 40 procent het niet langer dan vijf maanden vol te houden. Voor zo’n 15 procent is dit zelfs maar twee maanden als de huidige situatie aanhoudt. Ook bij ondernemers in de overige dienstverlening (zoals kappers, reparateurs en wellness) denkt een kleine 20 procent niet langer dan vijf maanden het hoofd boven water te houden. Een kleine 20 procent van alle bedrijven geeft aan 2020 met verlies te hebben afgesloten. Voor de horecasector geldt dat maar liefst 70 procent van de bedrijven het jaar afsloot met rode cijfers en binnen de cultuur-, sport- en recreatiesector gaat meer dan de helft van de bedrijven uit van een negatief bedrijfsresultaat.

 

Ondernemersvertrouwen loopt terug
Verder loopt het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2021 terug en is het vertrouwen nog steeds negatief. Hoewel in een aantal sectoren het vertrouwen iets toenam (zoals de bouw) zijn met name de door corona zwaar getroffen sectoren een stuk pessimistischer dan een kwartaal eerder.

 

Ondersteuning eigen vermogen
Volgens de ondernemersorganisaties laten deze cijfers zien dat er snel een faciliteit moet komen om iets te doen aan de steeds verdere uitholling van het eigen vermogen onder ondernemers. De organisaties zijn hierover in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verder moet er worden gekeken naar een snelle en slimme heropening van de economie waarin – door de inzet van testen en een soepele uitrol van het vaccineren – sectoren op een veilige en verantwoorde manier weer open kunnen.