Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord: 50% meer adviestrajecten in 2020 door COVID-19

Den Haag, 31 maart 2020 – Een jaar geleden stond het leven in Nederland door de coronacrisis plotseling op z’n kop. Het kabinet kondigde een groot aantal maatregelen af. Voor ondernemers waren de gevolgen vaak ingrijpend. Velen van hen meldden zich bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), die in 2020 het aantal adviestrajecten zag stijgen tot 3400. In 2019 waren dat er 2200. Een toename van ruim 50%. OKB besloot in maart 2020 in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemers vanwege de coronacrisis geen advieskosten in rekening te brengen en geeft ook in 2021 gratis advies.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) trekt de coronacrisis een ongelooflijk zware wissel op ondernemers: ‘Het is belangrijk dat we elkaar in deze tijd helpen waar we kunnen. Naast de financiële steun vanuit het steun- en herstelpakket, kijkt het kabinet naar aanvullende manieren om ondernemers bij te staan. Daarom besloot EZK in maart 2020 om de hulp van het Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Sindsdien zijn duizenden ondernemers geholpen met persoonlijk advies. Hier gaan we in 2021 mee door. Zodat ondernemers geen drempel voelen om – als ze steun kunnen gebruiken – bij deze club van ervaren en oud-ondernemers aan te kloppen.’

In 2020 kwam de hulpvragen uit allerlei branches, vooral de horeca, retail en zzp-ers. Maar ook uit de branche ‘persoonlijke verzorging’ zoals kappers, nagelstudio’s, schoonheids- en massagesalons en yogastudio’s. Van de aanvragen had 45% betrekking op het afwenden van een faillissement door ondernemers in zwaar weer. De reguliere bedrijfsbegeleiding kwam uit op 33%, het adviseren van starters op 18% en bedrijfsovernames op 4%.

Omdat een groeiend aantal vragen betrekking had op de coronaproblematiek, is binnen OKB een team geformeerd van adviseurs die veel van deze materie weten. Ze zijn op de hoogte van alle overheidsmaatregelen die met het oog op het corona-virus ten behoeve van ondernemers gelden. De OKB-adviseurs beoordelen van welke regeling(en) het beste gebruik kan worden gemaakt en op welke manier dat – wellicht in combinatie met andere mogelijkheden – kan gebeuren.

OKB-directeur Frank van Santen verwacht dat ook in het eerste kwartaal van 2021 door veel ondernemers een beroep zal worden gedaan op ondersteuning door zijn adviseurs: ‘En ik denk dat die trend in héél 2021 doorzet. Er is een groeiende behoefte aan hulp voor ondernemers. Vaak zien ze niet meer hoe het verder moet. In zo’n situatie kan een ervaren en betrokken OKB-adviseur die begeleiding en een luisterend oor biedt veel stress wegnemen of voorkomen.’

Voor ondernemers die het zakelijk zwaar hebben of onverhoopt krijgen heeft Van Santen een duidelijk advies: ‘Meld je tijdig bij ons, óók als het zakelijk gezien nog redelijk lijkt te gaan. Wacht niet tot vijf voor twaalf, als het bedrijf misschien al op het randje van de afgrond balanceert. Kom om half elf, als er nog wat vet op de botten zit en er wellicht ruimte is om de bakens te verzetten.’

Het ondersteunen van ondernemers gebeurt met inachtneming van de adviezen van het RIVM, dus alleen telefonisch en online. Mensen die zich willen aanmelden voor een klankbordtraject kunnen dit doen via de website: www.ondernemersklankbord.nl of door contact op te nemen met het hoofdkantoor via 070- 349 06 00.