Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord geeft presentaties op diverse bijeenkomsten voor ondernemers

OnderNemerSplein

Ook dit jaar worden er door het hele land weer bijeenkomsten georganiseerd voor (startende) ondernemers. En onze regionale teams nemen regelmatig deel aan deze bijeenkomsten.
Bijvoorbeeld op de OnderNemerSpleinen. Zo waren team Rotterdam en Amsterdam onlangs aanwezig bij de bijeenkomst ‘Slim aan de Slag met Starten’ op het OnderNemerSplein in hun stad.
In Amsterdam waren er 104 bezoekers en in Rotterdam maar liefst 143. Team Rotterdam gaf twee workshops aan de aanwezigen met als onderwerp:
1. Marketing
2. Tips uit de praktijk
De vijf aanwezige OKB’ers werden bestookt met diverse leuke en interessante vragen.