Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord loodst ondernemers langs coronavragen

OKB-adviseur

De coronacrisis heeft zich sinds maart ontpopt tot een ongekende stagnatie. Veel bedrijfseigenaren hebben een tegenslag van een dergelijke omvang niet eerder in hun werkzame leven meegemaakt. Geen wonder dan ook dat de paniek in veel sectoren wild om zich heen sloeg en tal van ondernemers beroep hebben gedaan op het Ondernemersklankbord. Ook nu nog blijft die steun actueel.

“Alle lof voor de overheid”, reageert Wolfgang Born, die zich binnen het Ondernemersklankbord heeft opgeworpen als één van de vier coronaspecialisten. “Het landsbestuur heeft ongekend snel maatregelen en regeling beschikbaar gemaakt voor ondernemers.” Dat gezegd hebbend: daarmee was het leed in veel gevallen natuurlijk niet geleden. Weliswaar bestaat er een hele waaier aan maatregelen om ondersteuning te krijgen, maar daar moet je als ondernemer wel toegang tot krijgen. “Om je een voorbeeld te geven: op het hoogtepunt van de coronacrisis in maart kregen we in Limburg ruim vijfhonderd verzoeken tot bijstand, waarvan er vierhonderd betrekking hadden op corona.”

Die bijstandsverzoeken hadden vooral van doen met het ontsluiten van alle mogelijkheden. Want weliswaar waren veel maatregelen laagdrempelig van aard, als ondernemer moet je ze wel weten te vinden en te ontrafelen. “Voor niet geoefende buitenstaanders kunnen overheidsregels behoorlijk complex in elkaar steken. Prioriteit bij het Ondernemersklankbord lag bij het tekst en uitleg geven van de toegang tot ondersteuning.”

Begeleiding
Het blijft niet alleen bij het ontrafelen van regels, reageert collega-adviseur Johan Diks. De adviseurs hebben ook daadwerkelijk tot taak om problemen vlot te trekken, zoals bij afspraken omtrent loondoorbetaling of huur. Diks: “Op het moment dat je omzet stokt, maar je wel verplicht blijft aan lopende afspraken, ontstaat logischerwijs een frictie. Dan kan onze interventie in overleg met een verhuurder een oplossing brengen om te komen tot een afspraak. De huurbaas schiet er niets mee op als door het vasthouden aan de verplichtingen zijn huurder failliet dreigt te gaan.”

Tweede golf
De afspraken zoals die zich in de eerste golf hebben afgetekend, blijven actueel gedurende deze tweede golf. Ondernemers die overeind zijn gebleven, kan het water nu verder aan de lippen stijgen. Born benadrukt daarbij dat het alle hens aan dek blijft om alert te reageren. “Je ziet dat boekhouders en accountants handig inspringen op de vraagbehoefte bij ondernemers, maar het is ons advies vanuit het Ondernemersklankbord om kritisch te blijven op het inhuren van counsellors.”

Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen bijstaan? Vraag hier je persoonlijke klankbordtraject aan voor onpartijdig advies.