Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord ondersteunt gemeente Utrecht in ondersteuning voor ondernemers

Ondernemer met zorgen

Utrecht start met een offensief om ondernemers snel uit de financiële zorgen te helpen. Met onder andere intensieve begeleiding, hulpverlening en een doorbraaktafel wil de gemeente dat duizenden Utrechtse ondernemers die in de knel zitten, snel weer financieel onafhankelijk worden. Vanaf 1 oktober komt voor duizenden Utrechtse ondernemers een einde aan de Tozo-regeling, de NOW-regeling en andere steunmaatregelen die het Rijk in verband met de coronacrisis had ingevoerd. Het offensief is erop gericht om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te helpen weer op eigen kracht verder te kunnen. Dat maakten de wethouders Linda Voortman (Werk en Inkomen) en Klaas Verschuure (Economische Zaken) vandaag bekend.

Samen met tientallen ondernemersdienstverleners in de regio, waaronder Ondernemersklankbord, het Regionaal Mobiliteitsteam en URECA biedt Utrecht een maatwerkaanpak aan voor mkb-ondernemers. Deze aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. Ondernemers bespreken eerst in een persoonlijk gesprek wat er nodig is om toekomstperspectief te krijgen, want voor veel ondernemers is hun branche, onderneming of financiële situatie veranderd na anderhalf jaar coronacrisis. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan aanpassingen om hun onderneming te versterken, het vinden van een baan voor zichzelf of hun personeel of hulp bij het oplossen van schulden die zijn ontstaan. De adviesgesprekken worden gevoerd door adviseurs met een ondernemersachtergrond. Zij spreken dezelfde taal als de ondernemers die nu in de knel zitten. Vervolgens kan de ondernemer een passend advies-, coach- of ander traject volgen bij een van de twintig partners in de regio. De kosten voor deze trajecten worden gedragen door de gemeente.

 

Lees hier meer.