Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord vraagt de gemeente om serieuze aandacht voor onderwerp schuldsanering

Ondernemer

Met klem vraagt het Ondernemersklankbord Rijnland (OKB Rijnland) de gemeente Alphen aan den Rijn om het onderwerp schuldsanering serieus te nemen. Aanleiding vormen klachten over de manier waarop in Alphen aan den Rijn wordt omgegaan met dossiers op het gebied van schuldsanering.

Het OKB Rijnland is de regionale tak van een landelijk opererende organisatie die persoonlijke ondersteuning biedt aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, maar ook ondernemers bijstaat die failliet dreigen te gaan. Nu bijten zij zich vast in de manier waarop de gemeente Alphen aan den Rijn omgaat met dossiers op het gebied van schuldsanering. Voorzitter Carel van de Graaf: “Wij constateren dat gebrek aan aandacht en structuur op dit dossier mensen in nood verder in de problemen brengt. Ook de externe organisaties die namens de gemeente Alphen aan den Rijn hulp zouden moeten brengen laten steken vallen. Dat is een ernstige en ongewenste situatie.”

Spreekuur
Van de Graaf vervolgt: “Wij houden zelf elke twee weken spreekuur in Ondernemingshuis iFlow. Dat doen we ook in Leiden en in Lisse. Ondernemers die daaraan behoefte hebben bieden we dan een luisterend oor. We dienen ze van degelijk advies, maar indien nodig zetten we samen een pad uit om bijvoorbeeld via schuldsanering financiële problemen op te lossen.”

Daarbij wordt samenwerking gezocht met de gemeente waar de ondernemer is gevestigd. “De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hiervoor zelfs een speciale afdeling met ongeveer tien mensen. Ook werkt de gemeente samen met PLANgroep, een landelijke organisatie die is gespecialiseerd in schuldhulpverlening. Uit een uitzending van het consumentenprogramma Radar van AVRO TROS bleek onlangs dat de organisatie slecht werk levert: rekeningen van cliënten worden niet betaald, incasso’s stapelen zich op en telefoontjes en e-mails blijven onbeantwoord.”

Gebrek aan aandacht
Fiscalist-accountant Wilbert Herbers, één van de adviseurs van het OKB Rijnland, herkent en onderschrijft dit beeld. “Helaas hebben ook wij dossiers aangelegd die al jaren slepen, waarbij door gebrek aan aandacht de schulden van cliënten steeds verder zijn opgelopen. Dit betreft een kwetsbare groep mensen, die hierdoor steeds dieper in het financiële moeras zakken. Zeker, er wordt begrip getoond door de ambtenaren die hierbij zijn betrokken. Maar er wordt geen verantwoordelijkheid genomen, men verschuilt zich achter elkaar om problemen door te schuiven.”

“Onverwachte ziekte”
Uit een mailwisseling tussen het OKB Rijnland en een schuldverlener van de gemeente Alphen aan den Rijn is als voorbeeld het volgende citaat ontleend: “Behalve onverwachte ziekte van personeel is er onder andere ook vertraging opgelopen vanwege het trage of zelf geheel niet reageren van schuldeisers op correspondentie van Plangroep.”

Herbers: “Steeds weer wordt de bal doorgespeeld. Deze kwestie speelt al twee jaar, er is ondanks onze gedegen voorbereiding van het dossier nog steeds geen oplossing. Deze ondernemers zijn zelf niet meer in staat een oplossing te vinden. Schuldsanering is een traject waarbij die impasse en het almaar oplopen van schulden kan worden doorbroken. Het is schandalig dat dit soort zaken niet voortvarend ter hand wordt genomen, hier is werkelijk niemand bij gebaat. Ervaringen bij andere gemeenten leren ons ook dat dit veel sneller kan, mits de goede wil er maar is.”

Het bestuur van het OKB Rijnland heeft inmiddels contact gelegd met het gemeentebestuur om tot een oplossing te komen. Van de Graaf: “We willen graag in gesprek gaan om onze visie duidelijk te maken en onze wensen kenbaar. Dat is in het belang van de in de problemen geraakte ondernemers, maar ook van de maatschappij.”

 

Bron: Alphens.nl