Ondernemersklankbord

Persoonlijke begeleiding voor (startende) ondernemer in Steenwijkerland

Vanaf september 2018 komen (startende) ondernemers in Steenwijkerland in aanmerking voor gratis persoonlijke begeleiding van het Ondernemersklankbord. De gemeente Steenwijkerland heeft hierover onlangs met deze landelijke stichting afspraken gemaakt. Wethouder Bram Harmsma: ‘We investeren in een gezond ondernemersklimaat en willen onze ondernemers zo goed mogelijk faciliteren. De adviseurs van het Ondernemersklankbord zijn oud-ondernemers die veel kennis en jarenlange ervaring met zich meebrengen. Daar kunnen andere, met name startende ondernemers hun voordeel mee doen. Zij krijgen een half jaar lang in meerdere sessies op maat gesneden advies.’

 

Het Ondernemersklankbord is een landelijke stichting die onafhankelijk advies geeft aan (startende) ondernemers die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemerschap. Het adviestraject duurt een half jaar, waarbij de adviseur minimaal vier keer bij de ondernemer op bezoek komt. De rekening wordt betaald door de gemeente. Wethouder Bram Harmsma: ‘We hebben, met subsidie van de provincie, in eerste instantie 10 adviestrajecten ‘ingekocht’. Op basis van de ervaringen die we opdoen, gaan we kijken naar een eventueel vervolg. Naast de adviestrajecten gaat het Ondernemersklankbord op gezette tijden ook een spreekuur in onze gemeente houden. Daarover gaan we met elkaar nog nadere afspraken maken.’

 

Ondernemers die belangstelling hebben voor een adviestraject door het Ondernemersklankbord, kunnen op de website van de gemeente www.steenwijkerland.nl/ondernemers meer informatie vinden over de voorwaarden en de wijze waarop ze zich kunnen aanmelden. Een adviseur van het Ondernemersklankbord bepaalt na een intakegesprek of de ondernemer voor deelname in aanmerking komt.