Ondernemersklankbord

Frans de Jong

Frans de Jong is een echte bankenman. 45 jaar werkte hij in het bankwezen, eerst in het kantorennetwerk in diverse functies, vooral met de nadruk op zakelijke activiteiten, daarna voor risicomanagement en bijzondere kredieten. Die expertises komen in zijn adviseurswerk voor OKB goed van pas. Hij helpt startende ondernemers en veel bedrijven die het moeilijk hebben, al dan niet veroorzaakt door de coronapandemie. Bij zowel vraagstukken over investeren als reorganiseren kan hij putten uit veel kennis en ervaring.

Na een mooie carrière met veel werkuren per week besloot Frans in 2017 dat hij het welletjes vond bij de bank. Maar hele dagen stil zitten kon hij niet, reden om op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. Met veel plezier werd hij penningmeester voor een culturele instelling en daarnaast maakte hij in 2018 kennis met Stichting Ondernemersklankbord. Ondernemers helpen bij lastige vraagstukken, Frans heeft er veel ervaring in en doet het graag. Al snel kreeg hij daarom vanuit OKB meerdere klanten toegewezen.

Spiegel
Op welke manier hij de ondernemers helpt? Frans probeert de ondernemers vooral een spiegel voor te houden. Dat leidt soms tot pittige gesprekken, vertelt hij. Sommige ondernemers die het moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis willen bijvoorbeeld meer bijlenen om de dreigende tekorten op te lossen. Maar als je flinke tegenvallers hebt en al gebruikmaakt van steunmaatregelen van de overheid, is het dan wel verstandig om nieuwe verplichtingen aan te gaan? Ook ziet hij vaak ondernemers worstelen met een facet van ondernemen waar ze niet goed in zijn. Zo adviseert hij al enige tijd een ondernemer die goed is in verkoop en relatiebeheer, maar niet blij wordt van de administratieve rompslomp die ook nodig is om zijn zaak draaiende te houden. Het advies van Frans: “Erken dat je sommige vaardigheden niet goed beheerst en vraag voor die zaken hulp.” Een advies dat deze ondernemer ter harte heeft genomen. Hij heeft zijn administratie nu uitbesteed aan een expert, die sindsdien ook aanschuift bij de klankbordgesprekken.

Als Frans een klant voor het eerst spreekt, is het aftasten. “Ik bemerk bij een eerste gesprek vaak terughoudendheid; veel ondernemers aarzelen om alles waarmee ze worstelen direct op tafel te leggen.” Wees eerlijk, is zijn oproep. Daarmee bereik je het meest. Ook privézaken hoef je wat hem betreft niet te schuwen. “Zakelijk en privé lopen bij eenmanszaken vaak door elkaar heen. Als je een zaak runt, terwijl je ook twee puberende kinderen moet opvoeden, dan valt dat niet altijd mee.” Voor ook zulke problemen biedt Frans graag een luisterend oor en kan hij met zijn levenservaring nuttige adviezen aanreiken. Soms zijn gesprekken wellicht lastig, maar op zijn empathie kun je rekenen!

“Erken dat je sommige vaardigheden niet goed beheerst en vraag voor die zaken hulp.”

De ondernemerstip van Frans
Waar ben je goed in en wat kun je minder goed? OKB-adviseur Frans de Jong daagt ondernemers in klankbordgesprekken uit daarover na te denken en het eerlijk te erkennen als ze ergens minder goed in zijn. Voor zaken waar je minder goed in bent, kun je hulp inschakelen. Je kunt je dan concentreren op de zaken waar je sterk in bent en meestal vind je die ook het leukst om te doen. Blijf daarom niet aanmodderen, is zijn advies.
Wil jij door Frans of een van de andere OKB-adviseurs worden begeleid in het laten groeien van je onderneming? Vraag een klankbordtraject aan.