Ondernemersklankbord

Jan Jipping

Jan Jipping is al meer dan 10 jaar adviseur bij OKB en komt uit een echte ondernemersfamilie, hij beschikt dan ook over veel ondernemerservaring. Hij heeft oog voor de commerciële zaken binnen bedrijven en kan snel een analyse maken van een bedrijfssituatie. Jan heeft in het verleden directiefuncties gehad binnen meerdere grote concerns en heeft oog voor de mens achter de ondernemer.

Snel analyserend en no-nonsense
Jan is gewend om snel een analyse te maken van een bedrijfssituatie, zowel de interne organisatie (wat zijn de zwakke en sterke punten van het bedrijf), maar ook de marktpositie. Marketing is heel belangrijk om je als bedrijf verder te ontwikkelen, en dat is iets wat hem goed ligt. Hij heeft een nuchtere, no-nonsense kijk op zaken. Jan zegt dan ook dat hij snel kan zien waar de zwakke plekken zitten. “Of dat nu mensen, processen of de hele zakelijke omgeving is. Want alles is tijdelijk en dat geldt ook voor mensen in bepaalde situaties. Het is altijd een kwestie van de juiste persoon op de juiste plek zetten. En vooral ook medewerkers blijven coachen en motiveren.

Meten blijft nog altijd weten
Jan vindt dat elke ondernemer moet zorgen voor goede managementinformatie, ook al hebben vele ondernemers enige aversie voor de administratieve kant van de zaak. Jan: “Het hebben van goede managementinformatie om een bedrijf te kunnen meten en sturen is essentieel. Of dat nou een fabriek is met een paar honderd mensen in dienst of voor een zelfstandige ondernemer. Dat blijft altijd heel belangrijk. Meten is weten.” Deze les heeft hij zelf tijdens zijn eerste directiefunctie meegekregen van een commissaris. Wanneer je daarnaast als techneut bent opgeleid, moet je je ook op andere disciplines gaan en blijven ontwikkelen. Dat is ook het voordeel van in een concern werken; je kunt blijven studeren, opleidingen en trainingen volgen. Bij het OKB komt hij vaak mensen tegen met een eigen bedrijf die geen tijd hebben (of maken) voor persoonlijke ontwikkeling. En dat is het verschil met de ‘grote’ bedrijvenwereld, daar is het vanzelfsprekend dat je blijft ontwikkelen en trainingen blijft volgen. Het is heel fijn om die kennis te kunnen overdragen via klankbordtrajecten.

Zoals gezegd, Jan benadrukt het belang van goed geïnformeerde ondernemers. En dat gaat verder dan kijken naar je banksaldo. “Als het bijvoorbeeld een klein MKB-bedrijf betreft, dan moet dat bedrijf ervoor zorgen dat het een goede accountant heeft met de juiste kwalificaties. Die accountant moet zakelijk kunnen denken, begrip hebben voor de business en een realistisch toekomstbeeld voor zich kunnen zien. Verder is het belangrijk voor een onderneming om te werken met meetbare doelstellingen.” Daarom vraagt Jan altijd wat het budget voor dat jaar is, en hoe het businessplan eruitziet. Hij komt vaak tegen dat een businessplan voor verbetering vatbaar is, of zelfs helemaal afwezig. “Ondernemers verzanden vaak in de dagelijkse to do’s en maken dan geen tijd vrij om bijvoorbeeld een basic businessplan te maken. Dat hoeft geen groot boekwerk te zijn, enkele pagina’s inclusief de doelstellingen is voldoende. En het is belangrijk om dat plan er eens in de zoveel tijd bij te pakken en te updaten. Maar ook gedurende het jaar heen te blijven meten, waar sta je ten opzichte van het plan, waar sta je vergeleken met vorig jaar.”

Jan is een betrokken adviseur
Jan is bijna 10 jaar betrokken bij Ondernemersklankbord. De adviezen die hij in die 10 jaar heeft gegeven zijn heel divers – soms raak je als klankbord zelfs betrokken in het privéleven van een ondernemer. Want de voor- en tegenspoed van een onderneming raakt ook de rest van een gezin. Voor Jan blijft het belangrijkste om eerlijk advies te geven, ook als dat betekent dat de ondernemer beter kan stoppen met het bedrijf – bijvoorbeeld als het bedrijf geen toekomstkansen meer heeft of het gezinsleven er te veel onder lijdt. Dat kruispunt van het zakelijke en privé als adviseur vindt hij erg boeiend.

De tip van Jan
De tip die Jan regelmatig geeft aan mensen die samen een bedrijf zijn gestart, “één ding is zeker, alles is tijdelijk. Dat betekent dat op een gegeven moment altijd één van de ondernemers eruit moet of wil stappen. En in dat kader moet je altijd zorgen dat je een hele goede aandeelhoudersovereenkomst hebt. Waarin ook opgenomen is hoe je uit elkaar gaat. Een goede exit regeling in de aandeelhoudersovereenkomst is heel belangrijk.” Jan heeft het te vaak zien gebeuren dat dit niet goed geregeld was, met als resultaat een heleboel ellende.