Ondernemersklankbord

Voldoening over innoverende samenwerking

Adviseurs van Ondernemersklankbord Haarlem coachten een jaar lang zeventien jonge, sociale ondernemingen in Haarlem en omgeving. In het kader van het Europese Spark project- met daarin sociale ondernemingen uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland- gingen Stadsgarage en OKB vorig jaar een samenwerking aan. Vijfentwintig Nederlandse bedrijven werden daarvoor geselecteerd, waarvan zeventien uit Kennemerland. Waaronder een kledingatelier, waar ook asielzoekers aan de slag gingen, een naschoolse opvang die sportactiviteiten aanbiedt en een bedrijf dat shampoo van zeewier maakt. Een van de onderdelen van het programma was een-op-een coaching voor de deelnemende ondernemers. Dat gebeurde door de adviseurs van OKB. In samenspraak met hen stelden de ondernemers een verbeterplan op en voerden dat uit. Brasser: ‘De deelnemers waren over het algemeen heel enthousiast over de aanpak van
de coaches en over de uitkomsten. Ze zijn daardoor meer gefocust geraakt. Een aantal van hen had voorheen de neiging te veel onderwerpen tegelijkertijd aan te pakken.’