Ondernemersklankbord

Wat hangt ondernemers komend jaar boven het hoofd?

Verwachtingen

De 3 grootste uitdagingen in de komende 12 maanden voor ondernemingen zijn:een gebrek aan aanvragen (25%)
stijgende algemene kosten (18%)
het onderhouden van de cashflow (16%).
Deze conclusies komen uit een recent onderzoek onder 300 mkb-ondernemingen.
De coronapandemie heeft een ernstige impact op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van ondernemingen in Nederland en België. Uit onderzoek van Bibby Financial Services komt naar voren dat bijna 3 van de 5 ondervraagde mkb-ondernemingen (57%) een lagere omzet hebben. Door alle getroffen maatregelen zitten ondernemers met veel uitdagingen. Zo maakt bijna 1 op de 5 ondernemingen zich zorgen of hun facturen wel worden betaald door hun klanten.

Daling in de omzet
Iets meer dan de helft van Nederlandse mkb-ondernemingen (51%) ervaart een daling in de omzet ten opzichte van het oorspronkelijke doel. Daarbij geeft 22% aan dat de omzet met meer dan de helft is gedaald. Om de bedrijfsvoering zo goed mogelijk in stand te houden tijdens de crisis, hebben bijna 4 op de 10 ondernemers ingrijpende maatregelen getroffen, zoals bezuinigingen (48%), het gebruikmaken van kasreserves (41%) en het instellen van een vacaturestop (28%). Ook geeft meer dan 1/3 van de ondervraagde ondernemingen aan dat zij maar tot maximaal 6 maanden kunnen overleven zonder afscheid te moeten nemen van personeel.

Verbeteren van de cashflow
Er zijn verschillende manieren voor ondernemers om de cashflowpositie te verbeteren. De meeste ondernemingen (57%) maken gebruik van externe financiering of denken hier meer over na, terwijl 54% hier voor de corona-crisis nog geen gebruik van maakte. Ondanks zorgen over de bedrijfscontinuïteit geloven bijna 4 op de 10 ondernemers dat de bedrijfsvoering in stand zal blijven zonder ingrijpende maatregelen te hoeven treffen.

(Bron: FA Rendement aug 2020)