Ondernemersklankbord

Faillissement: voorkomen of doorstart?

Niemand wil failliet gaan, het liefst wil je als ondernemer een faillissement voorkomen. Als een ondernemer tijdig in actie komt en bijvoorbeeld hulp inschakelt, is er vaak nog een kans om een faillissement te voorkomen of een doorstart te maken wordt. De wet WHOA biedt bijvoorbeeld mogelijkheden, als niet alle schuldeisers akkoord zijn. En met een Time Out Arrangement (TOA), waaronder een doorstartkrediet, zijn nemen de kansen op een doorstart toe.

Faillissement tijdig voorkomen
Als de schulden je tot aan de lippen staan, is het verstandig om snel en tijdig met een adviseur te gaan praten over je opties: stoppen, faillissement aanvragen of doorstarten? Sinds 1 januari 2021 is er aangepaste wetgeving, de WHOA. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord. Dat biedt perspectief. De KVK speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de WHOA. Meer informatie hierover is te vinden op www.kvk.nl/whoa.

Faillissement aanvragen
Helaas is er soms echt geen andere uitweg dan het aanvragen van een faillissement. Maar hoe werkt dat, een faillissement aanvragen? Als je twee of meer schulden hebt bij verschillende schuldeisers kun je bij de rechtbank je eigen faillissement aanvragen. Je moet dit aanvragen bij de rechtbank in de regio waar je als ondernemer gevestigd bent. De rechtbank stelt een curator en rechter-commissaris aan. De curator treedt op in plaats van de failliet verklaarde, beheert de vereffening van de failliete boedel en behartigt de belangen van de schuldeisers.

De rechter-commissaris houdt toezicht op het proces van het beheren en vereffenen van de failliete boedel en de handelingen van de curator. Voor sommige handelingen vraagt de curator toestemming aan de rechter-commissaris, bijvoorbeeld in het geval van het ontslaan van personeel en indien de inboedel en goederen verkocht moeten worden. Nadat door de rechtbank het faillissement is uitgesproken zal de failliet verklaarde (rechts)persoon van rechtswege de beschikking en het beheer over het vermogen verliezen en wordt handelsonbevoegd verklaard. De curator is de enige die vanaf dat moment nog handelend mag optreden. Deze zal een beschrijving opstellen van de baten en de schulden.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Doorstart na faillissement
Soms is een faillissement aanvragen de enige optie. Echter, in veel gevallen is een doorstart te realiseren. Door een analyse te maken van je bedrijf, kun je (bijvoorbeeld met hulp van Ondernemersklankbord) het ‘doorstartpotentieel’ inventariseren. Zelfs als je faillissement al is uitgesproken zijn er soms nog mogelijkheden voor een doorstart.

Hoe pak je dit aan?
Maak een analyse van je bedrijf (bijvoorbeeld met hulp van Ondernemersklankbord) en breng de mogelijkheden van een doorstart in kaart. Wanneer een doorstart mogelijk lijkt te zijn, ga je aan de slag met het opstellen van een doorstartplan. Een OKB-adviseur kan je hierbij helpen. Zodra het plan klaar is, leg je dit voor aan je curator. Indien alle betrokken partijen instemmen met jouw plan, ga je aan de slag met het realiseren van de doorstart. Sinds 1 juni 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een zogeheten Time Out Arrangement (TOA) geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is het TOA-krediet, een doorstartkrediet tot een ton voor bedrijven die een WHOA-traject hebben doorlopen. Meer informatie is te vinden bij uitvoerder en sociale kredietverstrekker Qredits, op www.qredits.nl/toa-krediet.

Hulp nodig bij faillissement of een doorstart?
Ben je in de situatie waarin je denkt dat je een faillissement moet aanvragen? Zie je door de bomen het bos niet meer? Of bent je benieuwd of je misschien nog een doorstart kunt maken?

Neem dan contact met ons op voor een klankbordtraject. Een ervaren OKB-adviseur kan je helpen en adviseren. De OKB-adviseur kan met je een analyse maken van je organisatie, kijken hoe de (financiële) situatie van je organisatie is en welke mogelijkheden je heeft. Ook kan hij/zij je helpen en begeleiden om dit proces in gang te zetten.