Ondernemersklankbord

Kamer wil langere terugbetaaltermijn coronaschulden

ondernemer belastingschulden

Kamer wil langere terugbetaaltermijn coronaschulden

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met het verzoek aan het kabinet om diverse scenario’s te maken om ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid te bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen (fors langer dan de huidige vijf jaar).

Staatssecretaris Van Rij geeft als reactie op de motie dat hoewel hij geen voorstander is van het generiek verlengen van de terugbetaaltermijn, hij het een goed idee vindt om scenario’s uit te werken voor bedrijven die mogelijk in problemen zouden kunnen komen.

Daarbij merkt hij wel op dat door het ministerie van Financiën een internetconsultatie is gestart naar aanleiding van de motie Mulder over belastingschulden. De reacties uit deze consultatie, samen met een appreciatie, zal het kabinet voor de zomer aan de Kamer sturen. Hier zouden de in de motie gevraagde vervolgscenario’s in mee kunnen lopen.

Lees ook het interview met onze adviseur Henk van Ooijen “De financiën in kaart brengen geeft rust.”

 

Bron: Taxence, Rijksoverheid