Ondernemersklankbord

Eindejaarsuitkering of 13e maand voor uw personeel

Een eindejaarsuitkering of 13e maand is een extra beloning voor werknemers. Lees hoe u de beloning berekent en hoe het zit met belastingen.

Een eindejaarsuitkering of 13e maand is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemer. De extra beloning is niet verplicht, maar kan werknemers wel overhalen om bij u te komen werken. Lees hoe u de beloning berekent en hoe het zit met belasting.  

Wat is een eindejaarsuitkering of 13e maand?

Een eindejaarsuitkering en 13e maand zijn extra beloningen voor uw werknemers. U kunt deze beloningen één keer per jaar aan uw werknemers geven. De meeste werkgevers betalen de beloning eind december bovenop het salaris.

De termen eindejaarsuitkering en 13e maand worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze verschillen:

  • Een eindejaarsuitkering, of eindejaarsbonus, is een bedrag dat u zelf bepaalt. Vaak is dit een percentage van het brutojaarsalaris van uw werknemer.
  • Een 13e maand is een extra maand loon.

Is een eindejaarsuitkering of 13e maand verplicht?

Een eindejaarsuitkering of 13e maand is niet verplicht. Het is niet in de wet geregeld. Er kan wel in de cao staan dat u uw werknemer een 13e maand of eindejaarsuitkering moet uitbetalen. En hoe hoog deze is. Staat er niets in de cao en wilt u deze arbeidsvoorwaarde aan uw personeel aanbieden? Zet de afspraken daarover dan in het arbeidscontract.

13e maand of eindejaarsuitkering berekenen

Een 13e maand is gelijk aan het brutomaandsalaris, zonder vakantietoeslag.

Een eindejaarsuitkering kunt u vrij invullen. U bepaalt zelf het bedrag of deel van het brutojaarsalaris. Vaak hangt de hoogte van de eindejaarsuitkering af van de winst van het bedrijf. U kunt met uw personeel ook een minimumbedrag afspreken. 

13e maand en belasting

Betaalt u een eindejaarsuitkering of 13e maand?  Dan moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen van de uitkering afhalen. U berekent deze loonheffingen met de tarieven uit een loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Die tabel kiest u met het hulpmiddel Loonbelastingtabellen.

Wie heeft recht op eindejaarsuitkering of 13e maand?

Betaalt u een eindejaarsuitkering of 13e maand aan uw personeel? Dan mag u geen werknemers overslaan. U moet uw werknemers gelijk behandelen. U mag de extra beloning dus niet alleen betalen aan medewerkers met een vast contract. Ook werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract hebben recht op een 13e maand of eindejaarsuitkering.

Betaalt u 13e maand bij ontslag?

Heeft uw werknemer ontslag genomen? Dan heeft hij recht op een deel van de 13e maand of eindejaarsuitkering in het jaar van ontslag.

Wanneer 13e maand of eindejaarsuitkering betalen?

De meeste werknemers krijgen hun extra beloning in december. Bij het vertrek van een werknemer kunt u op een ander moment uitbetalen. U neemt de 13e maand of eindejaarsuitkering dan mee in de eindafrekening. In de eindafrekening staat wat u regelt over alles waar uw werknemer nog recht op heeft.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/