Ondernemersklankbord

Bedrijfsmiddelen afschrijven

Koopt u een bedrijfsmiddel? Zoals een laptop of een machine? U moet op het bedrijfsmiddel afschrijven. Lees hier hoe u dat doet.

Kosten die u maakt voor uw bedrijf, kunt u meestal meteen aftrekken van uw winst. U betaalt dan minder belasting. Maar als u een bedrijfsmiddel koopt, mag u de kosten niet in één keer van uw winst aftrekken. Want een bedrijfsmiddel gaat een aantal jaren mee. U moet het bedrijfsmiddel dan afschrijven.

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Bedrijfsmiddelen zijn hulpmiddelen die u gebruikt in uw bedrijf en die niet bedoeld zijn voor de verkoop. U heeft bedrijfsmiddelen nodig om uw producten te maken of uw diensten te leveren. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn:

  • gebouwen, machines en auto’s
  • inventaris, zoals computers, bureaus en gereedschap
  • goodwill en vergunningen

Wat is afschrijven?

Bij het berekenen van uw winst mag u meestal bedrijfskosten aftrekken van uw inkomsten. Maar als u een bedrijfsmiddel koopt mag u niet alle kosten in één keer in het jaar van aanschaf aftrekken. Omdat een bedrijfsmiddel een aantal jaren meegaat. In plaats daarvan moet u het bedrijfsmiddel afschrijven. Afschrijven betekent dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag in uw belastingaangifte wél in één keer af van uw opbrengsten.

Hoeveel afschrijven per jaar?

  • Voor de meeste bedrijfsmiddelen mag u per jaar maximaal 20% van de aanschafkosten afschrijven. U schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af.
  • Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10% per jaar.
  • Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels.

Afschrijving berekenen

Er zijn verschillende manieren om investeringen af te schrijven. Vraag uw boekhouder of accountant welke manier voor uw bedrijf het meeste belastingvoordeel oplevert.

De meestgebruikte methode is de lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast gedeelte af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

De formule is:

Afschrijfkosten per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) ÷ te verwachten levensduur.

Gebruikt u het bedrijfsmiddel pas later in het jaar voor het eerst? Bijvoorbeeld vanaf 1 oktober. Dan mag u dat jaar afschrijven voor de maanden oktober, november en december.

Gebruik dan deze formule:

Afschrijfkosten per jaar × 3 ÷ 12.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: