Ondernemersklankbord

Pensioen opbouwen als zzp’er of ondernemer

Als ondernemer kunt u uw AOW aanvullen met een pensioenregeling. Bekijk hoe u aanvullend pensioen kunt regelen.

Als ondernemer bouwt u niet automatisch pensioen op. U moet hier zelf voor zorgen. Soms is een pensioenregeling verplicht. Lees hoe u uw aanvullend pensioen kunt regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Wat is pensioen?

Pensioen is het inkomen dat u krijgt vanaf het moment dat u stopt met werken. Als ondernemer of zzp’er heeft u net als iedereen recht op AOW (Algemene Ouderdomswet). AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden. Als ondernemer moet u meestal zelf voor een extra pensioen zorgen.

Check of u bij uw oude pensioenregeling kunt blijven

Bent u net gestart als zzp’er? En werkte u voor een werkgever voordat u zzp’er werd? Soms kunt u gebruik blijven maken van uw oude pensioenregeling. Plus extra dekkingen, zoals nabestaandenpensioen. Of premievrijstelling als u arbeidsongeschikt wordt. Vraag dit na bij de pensioenuitvoerder.

Wilt u gebruik blijven maken van uw oude pensioenregeling? Geef dat binnen 9 maanden na het einde van uw oude werk aan. De pensioenregeling moet ingaan binnen 15 maanden nadat u stopte bij uw oude werk. De premie die u betaalt kunt u aftrekken voor de inkomstenbelasting als ‘uitgave inkomensvoorziening’. Dat mag maximaal 10 jaar.

Valt u onder een verplichte pensioenregeling?

In bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken bestaat voor personeel een verplichte pensioenregeling. Bent u ondernemer in één van de volgende bedrijfstakken? Dan is deelname verplicht:

  • schildersbedrijven, glaszetbedrijven en afwerkingsbedrijven
  • stukadoorsbedrijven, afbouwbedrijven, natuursteenbedrijven en terrazzo-/vloerenbedrijven

Werkt u in één van de volgende beroepen? Dan is deelname aan uw beroepspensioenfonds verplicht. Het maakt niet uit of u zelfstandig ondernemer bent of in loondienst werkt.

Sparen voor een lijfrente of banksparen

Bij een lijfrente of banksparen spaart u een bedrag via een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling. Zij investeren het geld. Stopt u met werken? Dan laat u het gespaarde bedrag in meerdere keren uitbetalen. U heeft dan een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook gunstig voor de belasting. De premie die u betaalt kunt u soms aftrekken van de belasting.

Er zijn verschillende soorten lijfrentes:

  • voor een bepaalde tijd
  • die eindigen bij uw overlijden
  • die uw nabestaanden krijgen als u overlijdt

Wat voor u het meest geschikt is, hangt af van uw wensen en situatie. Overleg hierover met een adviseur die de juiste kennis heeft.

Premies aftrekbaar

De premies die u betaalt, zijn soms aftrekbaar. Dat betekent dat u minder belasting hoeft te betalen. Bereken met de rekenhulp van de Belastingdienst hoeveel u maximaal mag aftrekken van uw inkomen (jaarruimte en reserveringsruimte). Dat heet in uw belastingaangifte 'uitgaven voor lijfrente'. Over het geld dat u spaart betaalt u nog geen belasting.

U betaalt pas belasting zodra u de uitkeringen krijgt. Die zijn dan voor de inkomstenbelasting belast in box 1. De verzekeraar, bank of beleggingsinstelling houdt loonbelasting in over de uitkeringen.

Zelf sparen of beleggen

U kunt ook zelf geld apart zetten voor later. Dat kan bijvoorbeeld via een spaarrekening of door geld te beleggen. Het eigen geld dat u spaart valt voor de inkomstenbelasting in box 3. Tot een bepaald bedrag hoeft u over uw bezit geen belasting te betalen (heffingsvrij vermogen). Als u zelf spaart, staat uw geld niet vast. U kunt ermee doen wat u wilt. Wilt u beginnen met beleggen? Dan is het goed u daarover te laten adviseren.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is gestopt

De opbouw van de fiscale oude dagsreserve (FOR) is gestopt per 1 januari 2023. U kunt de opgebouwde oudedagsreserve onderbrengen in een ander pensioenproduct. Of u laat de opgebouwde oudedagsreserve staan. Lees op KVK.nl wat u kunt doen nu de FOR is gestopt.

Neem deel aan een collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling is een regeling voor meerdere deelnemers bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of pensioenfonds. Er zijn verschillende collectieve pensioenregelingen speciaal voor zzp’ers. U kunt zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Ondernemen na uw pensioen

Bereikt u binnenkort de leeftijd waarop u met pensioen kunt? Maar wilt u nog niet stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u door blijven werken. Houd u wel rekening met een aantal belangrijke aandachtspunten.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: