Ondernemersklankbord

Arbeidsomstandigheden (arboregels) voor zzp’ers

Bent u zzp’er of freelancer? Dan geldt de Arbowet gedeeltelijk ook voor u. Lees hier de arboregels.

Bent u zzp’er of freelancer? Dan geldt de Arbowet gedeeltelijk ook voor u. Lees hier de arboregels.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of freelancer? Dan moet u zich aan bepaalde arboregels houden om gezond en veilig te werken. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan controleren of u zich aan de arboregels houdt.

Bent u zzp’er en huurt u een collega-zzp’er in om u te helpen bij uw opdracht? Dan ziet de Arbowet u als werkgever en uw collega-zzp’er als werknemer. Dan gelden alle arboregels en bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.

Algemene arboregels voor zzp’ers

Volgens de algemene arboregels moet u als zzp’er of freelancer:

  • gevaar voor anderen voorkomen
  • zorgen voor de veiligheid van uzelf en anderen door veilig en verantwoord gedrag
  • levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid voorkomen
  • ernstige arbeidsrisico’s beperken of voorkomen
  • andere arbeidsrisico’s beperken of voorkomen, dit geldt niet als u alleen werkt

In de arbocatalogus van uw branche staat hoe u veilig en gezond kunt werken.

Werken onder gezag

Heeft u een opdracht waarbij u niet zelf mag bepalen hoe u uw werk inricht? U heeft bijvoorbeeld vaste werktijden en krijgt instructies? Dan is dat werken onder gezag. Als u onder gezag van een opdrachtgever werkt, dan gelden de arboregels voor werknemers in loondienst ook voor u.

Arboregels bij gevaarlijk werk

Bij gevaarlijk werk (werk met ernstige arbeidsrisico’s) gelden voor u als zzp’er dezelfde arboregels als voor werknemers in loondienst. Bijvoorbeeld:

Werktijden en rusttijden voor zzp’ers

U heeft als zzp’er geen maximumaantal werkuren per week of vaste rusttijden. Behalve als u:

  • onder gezag van een opdrachtgever werkt
  • in het vervoer werkt
  • in de mijnbouw werkt
  • als duiker werkt

U moet zich dan houden aan de regels voor werk- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet.

Controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De arboregels voor zzp'ers gelden alleen als de Nederlandse Arbeidsinspectie u ook echt als zelfstandige ziet. U bent zzp’er als u eigen baas bent zonder personeel in dienst en zelf bepaalt hoe u het werk doet. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan u waarschuwen als u zich niet aan de arboregels houdt en eventueel een boete geven.

U huurt een zzp’er in

Bent u opdrachtgever en huurt u zzp'ers in? U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor al uw personeel. Voor zzp’ers en uw vaste werknemers die op dezelfde plek in uw bedrijf werken, gelden dezelfde arboregels. U moet de zzp'ers net als uw vaste werknemers beschermen tegen arbeidsrisico's op de werkvloer. Bijvoorbeeld met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook moet u de zzp'ers wijzen op de regels en risico's.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/