Ondernemersklankbord

Bedrijf starten in het buitenland

Een bedrijf starten in het buitenland? Lees met welke stappen en regels u rekening moet houden.

In het buitenland gelden andere wetten en regels om een bedrijf te starten. U kunt bijvoorbeeld niet overal dezelfde rechtsvormen registreren als in Nederland. Of er gelden  andere beroepseisen. Een bedrijf in het buitenland starten heeft ook gevolgen voor uw belastingen.

Verdiep u in het land waar u uw bedrijf wilt vestigen

Bereid u goed voor als u een bedrijf in het buitenland start. Gebruik hiervoor de landeninformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee krijgt u informatie over een bepaald land. Bijvoorbeeld over de lokale markt, zakencultuur, ondernemingsvormen en investeringsregels. Lees ook over mogelijke subsidies en financieringsregelingen. Zoals de subsidie Support International Business (SIB) voor hulp bij uw voorbereiding.

Check de lokale wetten en regels voor bedrijfsvestiging

In alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) mag u een bedrijf of dochteronderneming starten. De voorwaarden verschillen wel per land.

Wilt u een bedrijf beginnen in een land buiten de EER? Dan moet u rekening houden met de plaatselijke regels van dat land. In de landeninformatie van RVO leest u meer informatie over die regels. Soms kunt u bijvoorbeeld in een land alleen een bedrijf oprichten met een lokale partner. Zakenpartnersupport op Maat helpt u bij het vinden van die lokale partner.

Kies een rechtsvorm

Bij het starten van een bedrijf in het buitenland moet u een rechtsvorm kiezen. In de EU kunt u zich met alle Nederlandse rechtsvormen vestigen. Als u een bedrijf heeft en naar een ander EU-land wilt uitbreiden, kunt u ook kiezen voor een Europese vennootschap.

Registreer uw bedrijf bij de lokale autoriteiten

Bijna alle landen hebben een register voor ondernemingen. Vaak houdt een agentschap van een ministerie dat bij. Het verschilt per land hoelang het duurt om uw bedrijf in te schrijven. Dat geldt ook voor de kosten. Het netwerk van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland helpt u bij het leggen van de juiste contacten in een land.

Bekijk de fiscale gevolgen

U krijgt te maken met speciale regels voor Nederlandse vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting en met belastingen in het vestigingsland. En soms ook met bronbelasting, die vaak wordt ingehouden als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten. Dat voorkomt dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of vermogen.

Loonbelasting en sociale zekerheid

Gaan er Nederlandse werknemers in het buitenland werken? Check dan het onderdeel 'Werken over de grens' in het Handboek Loonheffingen op Belastingdienst.nl. U kunt ook contact opnemen met de Belastingtelefoon Buitenland.

Controleer of er diploma’s en beroepseisen gelden

Buitenlandse instanties kunnen u vragen om uw Nederlandse diploma’s als u een bedrijf wilt starten. Dit hangt af van de sector waarin u actief bent. Door legalisatie van uw diploma’s laat u zien dat uw diploma’s in Nederland echt en geldig zijn.

Regel de benodigde vergunningen en visa

U heeft vaak een vestigingsvergunning nodig als u een bedrijf start of werkzaamheden gaat doen in een ander EU-land. U moet aan bepaalde eisen voldoen om deze te krijgen. Met een EU-verklaring hoeft u niet aan deze eisen te voldoen.

Werkt u of uw werknemer langer dan 3 maanden in een EU-land? Dan is een verklaring van inschrijving verplicht. Buiten de EU moet u of uw werknemer een verblijfsvergunning en een werkvergunning hebben. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig.

Bekijk de mogelijkheden voor financiële steun

De overheid kan u helpen met financiering en subsidies voor internationaal zakendoen. Zoals het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) dat onder meer leningen en garanties aanbiedt. Bekijk alle mogelijkheden in de Subsidiewijzer.

IMVO voorwaarde voor subsidies en financiering

Bij subsidies en regelingen voor financiering wil de overheid dat u voldoet aan de regels voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). U moet aangeven wat de maatschappelijke impact is van uw buitenlandse activiteit.

Feiten en cijfers: Nederlandse dochterondernemingen buiten de EU

De grafiek toont het aantal Nederlandse dochterondernemingen buiten de EU-zone per jaar.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/