Ondernemersklankbord

Bedrijfsgeheim beschermen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt uw bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld diefstal, kopiëren en spionage. Lees hier hoe.

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt uw bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld diefstal, kopiëren en spionage. Lees hier hoe.

Heeft u bedrijfsgeheimen? U werkt bijvoorbeeld aan een innovatief product en u wilt voorkomen dat anderen uw product gaan namaken of op dezelfde manier gaan werken? Dan is het belangrijk dat deze bedrijfsinformatie geheim blijft. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen helpt u hierbij.

Voor wie is de Wbb belangrijk?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is vooral belangrijk voor kleinere bedrijven die niet de tijd, kennis of het geld hebben om een octrooi (patent) aan te vragen. U hoeft uw bedrijfsgeheim niet in te schrijven om onder de Wet te vallen.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is vertrouwelijke informatie van uw bedrijf over bijvoorbeeld:

 • werkprocessen
 • formules en recepten
 • onderzoeksgegevens
 • technische kennis
 • klantenbestanden

Hoe helpt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt het bedrijfsgeheim tegen bijvoorbeeld:

Als dit wel gebeurt, maakt iemand inbreuk op uw bedrijfsgeheim. U kunt dan naar de rechter stappen.

Voorwaarden bedrijfsgeheim

U kunt zich alleen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen  beroepen als het bedrijfsgeheim voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 1. Uw bedrijfsgeheim moet een echt geheim zijn. Dus geen informatie die algemeen bekend of openbaar te vinden is.
 2. Uw bedrijfsgeheim moet handelswaarde hebben. De informatie is waardevol, omdat het juist geheim is. Het gaat over bijvoorbeeld de samenstelling van een bepaalde verf of het recept van dranken of voedsel.
 3. U moet maatregelen hebben genomen om uw bedrijfsgeheim een geheim te houden. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsgeheim bewaren in een digitale kluis, zoals het i-DEPOT van BOIP.

Wat kunt u doen bij inbreuk op bedrijfsgeheim?

Wordt er inbreuk gemaakt op uw bedrijfsgeheim? Dan kunt u de rechter vragen om:

 • een verbod op het maken van producten met behulp van uw bedrijfsgeheim
 • een verbod op het (verder) openbaar maken van uw bedrijfsgeheim
 • inbeslagname van producten die met uw bedrijfsgeheim zijn gemaakt
 • de producten die met uw bedrijfsgeheim zijn gemaakt terug te roepen, uit de handel te nemen, of te vernietigen
 • een schadevergoeding
 • openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/