Ondernemersklankbord

Bedrijfsverzekeringen regelen

Bedrijfsverzekeringen dekken de risico's voor uw bedrijf af. U kunt zich vrijwillig verzekeren. Lees meer.

Als u een bedrijf start en runt, is het goed om verzekeringen af te sluiten. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde bedrijfsrisico’s. Bijvoorbeeld tegen schade aan goederen, juridische conflicten of ziekte van uw personeel. In dit overzicht vindt u de belangrijkste verzekeringen.

Verplichte verzekeringen voor ondernemers

Net als iedere Nederlander moet u verplicht een ziektekostenverzekering afsluiten. Ook volksverzekeringen zijn voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht. Als zelfstandig ondernemer betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Verder zijn er geen verzekeringen die voor alle ondernemers verplicht zijn. Wel moet u een verzekering afsluiten als u een bedrijfsauto heeft. En de bank kan u verplichten een opstalverzekering te nemen als u een bedrijfspand koopt.

Soms is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Bij deze beroepen is het wettelijk verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten:

  • Financieel adviseurs
  • Advocaten
  • Accountants
  • Notarissen
  • Architecten

Ook kunnen beroepsorganisaties, opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eisen.

Personeel

Heeft u personeel? Dan betaalt u premies voor werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor iedere werknemer via de loonheffingen. Lees meer over de premies die u voor uw personeel betaalt.

Verzekeren tegen verlies van inkomen (arbeidsongeschiktheid)

Kunt u door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden niet werken? Als zelfstandig ondernemer kunt u uw inkomen op verschillende manieren verzekeren. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een crowdsurance of een schenkkring of een vrijwillige verzekering bij het UWV (alleen voor starters).

Lees meer over verzekeringen tegen inkomensverlies voor zelfstandig ondernemers.

Verzekeren tegen bedrijfsrisico’s

Uw voorraad verwoest door brand, een schadeclaim van een boze opdrachtgever of een ongeluk van een werknemer u kunt zich tegen veel risico's verzekeren.  Lees welke verzekeringen er zijn en waar ze u tegen verzekeren. 

Schadeverzekeringen

Met deze schadeverzekeringen dekt u zich in tegen risico’s. Zoals schade aan kantoorapparatuur, goederen, inventaris of uw bedrijfspand.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als u iets stuk maakt bij een van uw klanten. Of als u een verkeerd advies geeft, en uw klant daardoor financieel verlies lijdt.

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst heeft, dan zorgt dat voor extra risico’s voor uw bedrijf. Uw medewerker kan langdurig ziek worden of krijgt een ongeval op het werk. Dat kan u veel geld kosten. Met personeelsverzekeringen dekt u deze risico’s af.

Verzekeringen bij internationale handel

Doet u zaken met het buitenland? Met een transportverzekering voorkomt u onenigheid over transportschade.

Overige verzekeringen

Andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te verkleinen

Naast het afsluiten van verzekeringen zijn er ook andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te beperken.

Webinar Parttime ondernemen: Beperk uw risico's

Tijdens het webinar Parttime ondernemen werd dieper ingegaan op het beperken van uw risico's. Verzekeren is hiervan een belangrijk onderdeel.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/