Ondernemersklankbord

Begeleid uw werknemers bij partnerverlies

Door uw werknemer te begeleiden bij rouw, kunt u de verzuimperiode verkorten. Lees wat u kunt doen om te helpen.

Wist u dat rouwverwerking in de top 10 staat van oorzaken van psychisch verzuim? En dat werknemers hierdoor gemiddeld tussen de 3 en 4 maanden uit de running zijn? Terwijl u door een gerichte begeleiding van rouw kan zorgen voor een 28% kortere verzuimperiode. Het is dus belangrijk dat u weet hoe u moet omgaan met een werknemer in rouw.

Het ministerie van SZW heeft samen met de gemeente Zwolle en lotgenotenorganisaties gekeken hoe nabestaanden geholpen kunnen worden hun leven weer op te pakken na het verlies van hun partner. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de werkgever. De resultaten van deze pilot zijn nu beschikbaar:

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: