Ondernemersklankbord

Belastingaangifte doen met een subsidie, lening of uitkering

Moet u belasting betalen over uw subsidie, lening of uitkering? Check waar u rekening mee moet houden bij uw belastingaangifte.

U kunt allerlei subsidies en regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld om uw bedrijf te verduurzamen, innovatieve producten te ontwikkelen of om via een lening of uitkering door een moeilijke periode heen te komen. Meestal moet u hier belasting over betalen.

Subsidie en uw winst uit onderneming

Als u subsidie krijgt, telt die mee bij uw bedrijfswinst. U betaalt hier jaarlijks inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over. De kosten die u maakt en financiert met uw subsidie kunt u aftrekken van uw winst.

Btw betalen over subsidie

U betaalt alleen btw (omzetbelasting) over uw subsidie als u belastingplichtig bent én er een direct verband is tussen de vergoeding en uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert en per bezoeker een vast bedrag aan subsidie krijgt. Lees meer over subsidie en btw op Belastingdienst.nl.

Bedrijfslening en uw winst uit onderneming

Heeft u geld geleend? Dan mag u uw aflossingen niet aftrekken van uw winst. De rentebetalingen kunt u wel aftrekken van uw winst uit onderneming. Dat geldt ook voor eventuele aanvraag- en afsluitkosten voor het krediet of de lening.

Btw betalen over de kosten voor een lening

De kosten voor een lening (krediet) zijn vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld de rente, afsluitprovisie en bemiddelingskosten.

Uitkering en belastingaangifte

Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt loonheffing in op het bedrag dat zij aan u betaalt. Controleer uw uitkering en de loonheffing bij de vooraf ingevulde gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting.

Heeft u naast een uitkering ook winst uit onderneming? Dan moet u zelf nog inkomstenbelasting betalen over uw winst. Ook kan uw winst uit onderneming ervoor zorgen dat u minder uitkering krijgt, of dat deze helemaal wordt stopgezet.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over uw subsidie, uitkering of lening neemt u contact op met de verantwoordelijke instantie. Dat kan een subsidieverstrekker, uitvoeringsinstantie of gemeente, bank of andere kredietverstrekker zijn.

Deze content is geplaats door:

Contact:

BelastingTelefoon
https://twitter.com/BDzakelijk

Telefoonnummer(s):

BelastingTelefoon

0800-0543

Links:

BelastingTelefoon

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen

Forums: