Ondernemersklankbord

Berichtenbox voor bedrijven en uw privacy

Als u een Berichtenbox voor bedrijven aanmaakt, geeft u bepaalde persoonsgegevens op. Lees hier hoe uw gegevens worden beschermd.

Als u een Berichtenbox voor bedrijven aanmaakt, geeft u bepaalde persoonsgegevens op. Lees hier hoe uw gegevens worden beschermd.

Als u een Berichtenbox voor bedrijven aanmaakt, geeft u bepaalde gegevens op. Zoals uw organisatienaam, een Berichtenboxnaam en een of meerdere e-mailadressen voor notificaties. Bent u in het buitenland gevestigd en maakt u een gebruikersaccount 'Antwoord voor bedrijven' aan? Dan worden ook uw telefoonnummer en gebruikersnaam geregistreerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een Berichtenbox te kunnen aanmaken en gebruiken.

Bescherming van uw gegevens

De gegevens die u opgeeft, vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wettelijke grondslag voor deze gegevens is de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesystemen. Uw gegevens worden opgeslagen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die beheerder is van de Berichtenbox. RVO verstrekt deze gegevens niet aan derden. De naam van uw Berichtenbox en de bijbehorende organisatienaam zijn verder alleen bekend bij de bevoegde instanties waar u zelf een Berichtenbox-bericht naartoe stuurt en bij bevoegde instanties die de gegevens nodig hebben om uw verzoek af te handelen.

Berichtenbox opheffen

De persoonsgegevens worden opgeslagen zo lang als uw Berichtenbox bestaat. Wilt u uw Berichtenbox opheffen? Dan kunt u een bericht sturen naar de servicedesk. Bij het opheffen van uw Berichtenbox worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de database. De Berichtenboxnaam en organisatienaam blijven wel bekend bij de bevoegde instanties waar u ooit contact mee heeft gehad via de Berichtenbox.

Gemachtigd account

Heeft u een gemachtigd gebruikersaccount? Dan geeft u zelf uw gebruikersnaam aan de hoofdgebruiker van de Berichtenbox waarvoor u gemachtigd wilt worden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/