Ondernemersklankbord

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Lees meer.

Als bestuurder neemt u veel beslissingen. Daarbij kunt u een fout of vergissing maken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor het risico van persoonlijke aansprakelijkheid na een fout. Het maakt niet uit of u de fout heeft gemaakt, of uw medebestuurder(s). Zo beschermt een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid uw privévermogen.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuursleden, directeuren, toezichthouders en commissarissen van organisaties, stichtingen en verenigingen. De verzekering beschermt alle bestuurders tegen schadeclaims na een bestuurlijke fout. Zo zijn ze niet persoonlijk aansprakelijk.

Voorbeelden van bestuurlijke fouten

U vergat premies te betalen. Of u gaf een toezichthouder niet genoeg informatie. Of een bedrijf heeft financiële schade door uw schuld. Na een fout kunt u een schadeclaim krijgen van bijvoorbeeld de overheid, werknemers of klanten.

Is het verplicht?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten is niet verplicht.

Wat is meestal verzekerd?

 • Aansprakelijkheid doordat u uw taken niet goed uitvoerde, waardoor schade ontstond. Dit wordt ook wel onbehoorlijke taakvervulling genoemd.
 • Aansprakelijkheid voor schade doordat u iets deed wat niet mag volgens de wet. Dit heet een onrechtmatige daad.
 • Interne aansprakelijkheid: er is schade binnen uw organisatie, vereniging of stichting.
 • Externe aansprakelijkheid: mensen of organisaties buiten uw organisatie, vereniging of stichting hebben schade door uw fout.
 • Juridische hulp, zoals rechtsbijstand van een advocaat.
 • Een claim die u krijgt nadat u de verzekering afsloot, terwijl u de fout maakte nog voordat u de verzekering afsloot (inlooprisico).
 • Heeft u de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opgezegd? En stelt iemand u aansprakelijk voor een fout die u maakte voordat u de verzekering opzegde? Dan kunt u daarvoor soms extra dekking kopen (uitlooprisico).

Wat is meestal niet verzekerd?

 • Een dwangsom of boete.
 • Schade die u expres veroorzaakte.
 • Schade door diefstal, fraude of valsheid in geschrifte. Bijvoorbeeld het namaken van een handtekening. Of het aanpassen van een factuur.
 • Schade aan personen of iemands spullen. Hiervoor heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.
 • Schade aan het milieu.
 • Schade doordat u misbruik maakte van uw positie.

Wie sluit de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af?

De polis sluit u af op naam van de organisatie, stichting of vereniging zelf. Dus niet op uw eigen naam. De organisatie, stichting of vereniging betaalt de premies. De polis geldt in de regel voor alle bestuurders. Heeft de organisatie een belang of zeggenschap van meer dan 50% in een andere organisatie, dan geldt de polis vaak ook voor die bestuurders. Zoek dit op in de polisvoorwaarden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/