Ondernemersklankbord

Betalingen bij import en export

Betalen bij internationale handel kan op verschillende manieren. Zoals met een bankgarantie. Lees hoe u betalingen goed regelt.

Als u internationaal zakendoet, moet u goede afspraken maken over betalingen. Betaalgewoonten kunnen per land verschillen. En als u betaalt in vreemde valuta, loopt u valutarisico. U kunt kiezen uit verschillende betaalmethoden om risico’s te beperken.

Als u gaat importeren of exporteren, kunt u gebruikmaken van verschillende betaalmethoden. Deze verschillen in het moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw zakenpartner. Betalingen kunnen per branche en per land verschillen.

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betaling:

 • Blanco betaling voor levering (vooruitbetaling)

  De importeur betaalt vooruit. Exporteurs hebben de zekerheid dat ze hun geld krijgen. Maar importeurs hebben geen zekerheid dat ze de goederen krijgen.

 • Blanco betaling na levering (open account of factuur)

  Exporteurs sturen een factuur zodra ze de goederen verzenden. Vooraf spreken de exporteur en de importeur een betaaltermijn af. Bij deze manier van betalen krijgen importeurs de goederen, maar exporteurs lopen het risico dat ze hun geld niet krijgen.

Bankgarantie

Met een bankgarantie staat de bank van de importeur garant voor de betaling. Als de importeur niet volgens afspraak betaalt, dan betaalt de bank van de importeur aan de exporteur. Een bankgarantie is eigenlijk geen betaalmethode, maar een zekerheidsstelling.

De exporteur kan samen met de importeur en de bank een boeteclausule afsluiten. Als de exporteur niet levert volgens afspraak, kan de importeur een financiële vergoeding krijgen. De bank van de exporteur staat dan garant.  

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft de exporteur én de importeur meer zekerheid. Deze vorm van betaling wordt vaak gebruikt als zakenpartners elkaar nog niet goed kennen.

Een exporteur opent bij de bank een documentair incasso en stuurt handelsdocumenten op. Bijvoorbeeld de vervoersdocumenten, factuur en verzekeringspolis. De bank stuurt deze documenten daarna naar de bank van de importeur. De importeur heeft deze documenten nodig om te beschikken over de goederen.

Er zijn 2 soorten documentair incasso:

 • Documents against payment (D/P)

  Importeurs krijgen de handelsdocumenten pas op het moment dat ze betaald hebben.

 • Documents against acceptance (D/A)

  Importeurs krijgen de documenten nadat ze de bijbehorende wissel hebben geaccepteerd. De wissel is een document waarin staat dat de importeur belooft te betalen op de vervaldag.

Letter of Credit (L/C)

Een Letter of Credit (L/C) is een verplichting van de bank om een bepaald bedrag op een bepaalde datum uit te betalen. Importeurs openen een Letter of Credit bij hun bank. De bank wacht tot de bank van de exporteur voldoet aan de voorwaarden in de L/C. Bijvoorbeeld het sturen van de handelsdocumenten. Daarna betaalt de bank het bedrag aan de bank van de exporteur.

In een Letter of Credit staan onder andere prijsafspraken, de datum van verzending, vervoersdocumenten en het moment van betaling. Deze betaalmethode is ook bekend als documentair accreditief of documentair krediet.

Een Letter of Credit is de betrouwbaarste, maar ook de duurste vorm van betaling. Daarom wordt deze vaak gebruikt bij grote transacties. Of bij import uit een land met een minder stabiele economie.

Lees meer over de Letter of Credit op KVK.nl.

Betaling met cheques

Bij betaling met een cheque levert de exporteur de cheque van de importeur in bij de bank en krijgt zo betaald. Betalen met een cheque heeft risico’s. Heeft de importeur bijvoorbeeld niet genoeg geld op de bankrekening staan? Of blijkt de cheque vals? Dan kan de bank het betaalde bedrag bij de exporteur terugvragen (terugvorderen).

Niet alle banken verwerken cheques. Vraag daarom bij uw bank na wat wel en niet mogelijk is.

Betaling in vreemde valuta (valutarisico)

Betaalt u in een andere munt dan de euro (vreemde valuta)? Dan loopt u valutarisico als de koers van die munt stijgt. De waarde van het bedrag in euro’s verandert dan. Neem samen met uw bank maatregelen om de negatieve gevolgen van koersveranderingen te beperken. Bijvoorbeeld met een valutaclausule in uw offerte of een valutatermijntransactie.

Lees meer over valutarisico’s door wisselkoersen afdekken.

Betalingsgewoontes per land

Manieren van betalen verschillen per land. Check daarom vooraf hoe het betalingsverkeer werkt in het land waarmee u zakendoet. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u voor de meeste landen informatie over betaalgewoonten en de meest voorkomende betaalmethoden. Kies in het landenoverzicht een land en daarna ‘Betalingsverkeer’. Ook uw bank kan u vertellen wat de meest gebruikte vormen van betaling zijn in het land waarmee u zakendoet.

Geschillen over de betaling of levering

Bent u het niet eens met uw handelspartner over de levering of de betaling? Lees meer over een zakelijk geschil oplossen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/