Ondernemersklankbord

Brancheonderzoek

Hoe ontwikkelt de branche zich waarin u wilt ondernemen? Een brancheonderzoek geeft u inzicht.

Wilt u bijvoorbeeld een sportschool beginnen of uw eigen internetbureau opzetten? Dan is het verstandig om te onderzoeken hoe het staat met de branche. Gaan er veel bedrijven in de branche failliet? Dan moet u misschien uw plannen aanpassen of uitstellen. Een brancheonderzoek geeft u inzicht in de ontwikkelingen in uw branche en daarmee in de haalbaarheid van uw idee.

De belangrijkste vragen in het brancheonderzoek

Wat is de gemiddelde omzet in uw branche?

Het geeft u een algemene indruk. Als de meeste bedrijven in uw branche winst maken, kan dat een goed teken zijn. Ziet u dat de gemiddelde omzet wat afneemt, betekent het misschien dat het wat minder goed gaat met uw branche. Heeft uw idee dan nog steeds kans van slagen?

Wie zijn de belangrijkste aanbieders?

Onderzoek wie de belangrijkste en grootste concurrenten zijn. En waarom doen zij het goed? Hoe bepalend zijn ze voor de branche?

Hoe komen de producten en diensten bij de klant?

Inventariseer via welke kanalen de producten en diensten gedistribueerd worden. Wie levert aan wie binnen uw branche? Ziet u bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven in uw branche overstappen naar een webwinkel, dan is misschien niet verstandig om uw bedrijf in een winkelpand te beginnen.

Wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen binnen uw branche?

Zijn er belangrijke ontwikkelingen die de branche beïnvloeden? Misschien is er te weinig gekwalificeerd personeel in uw branche of is er juist een overschot aan goede arbeidskrachten. Of neemt de concurrentie steeds verder toe waardoor prijzen onder druk staan. Is uw bedrijf ook onder deze omstandigheden succesvol?

Waar vindt u de informatie?

  • Sectorinformatie : bekijk per sector de relevante wet- en regelgeving en de brancheorganisaties en -verenigingen
  • Handelsregister : vraag jaarrekeningen en uittreksels op van bedrijven uit uw branche 
  • CBS (StatLine) : onderzoeksresultaten per branche
  • Panteia : onderzoek voor bedrijf en beleid 
  • Locatiescan : maak een bewuste locatiekeuze door inzicht te krijgen in waar uw klanten en concurrentie te vinden zijn  

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/