Ondernemersklankbord

Buitenlands personeel aannemen

Wilt u buitenlands personeel aannemen? U moet controleren of het personeel in Nederland mag werken. Lees hier meer.

Wilt u buitenlands personeel aannemen? U moet controleren of het personeel in Nederland mag werken. Lees hier meer.

Wilt u buitenlands personeel aannemen om in Nederland te komen werken? Dan bent u de referent. U moet controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen.

Eerst werven binnen EER en Zwitserland

U moet eerst werknemers zoeken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Kunt u daar geen goede werknemer(s) vinden? Dan mag u ook in andere landen personeel zoeken. U moet kunnen aantonen bij UWV dat u gezocht heeft in de EER en Zwitserland.

Verificatieplicht

U mag alleen werknemers laten werken die in Nederland mogen werken. U moet daarom de identiteit van uw werknemer controleren (verificatieplicht). Gebruik het stappenplan verificatieplicht om te controleren of uw werknemer in Nederland mag werken.

Werkvergunning aanvragen

Afhankelijk van waar uw werknemer vandaan komt, heeft u een werkvergunning nodig.

Voor werknemers uit de EER en Zwitserland heeft u geen werkvergunning nodig.

Voor werknemers buiten EER en Zwitserland heeft u meestal een werkvergunning nodig (een tewerkstellingsvergunning TWV of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid GVVA).

In sommige gevallen heeft u geen werkvergunning nodig voor uw werknemer.

Neemt u een vluchteling uit Oekraïne in dienst?

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken als zij onder onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV. De vluchteling moet voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of O-document van de IND hebben. Deze vrijstelling geldt niet voor vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne. Zij moeten een TWV hebben om in Nederland te werken.

Regeling voor internationaal bedrijf

Heeft u een internationaal bedrijf en wilt u tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland laten werken? U kunt dan de Regeling Internationaal Handelsverkeer gebruiken. U hoeft dan geen werkvergunning voor uw werknemers aan te vragen. De voorwaarden zijn dat het werk tijdelijk is en dat het werk niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden.

Melden van tijdelijk buitenlands personeel of zzp'er

Huurt u een buitenlandse bedrijf of een zelfstandige in om tijdelijk voor u in Nederland te komen werken? Zij moeten zich vooraf melden bij het Nederlandse online meldloket. U moet als opdrachtgever controleren dat zij zich (goed) melden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of ze de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. Lees meer over de meldplicht voor buitenlandse bedrijven en zelfstandigen.

Eisen voor risicovol beroep

Heeft u een buitenlandse werknemer in een risicovol beroep (beschermd beroep), zoals een asbestverwijderaar of kraanmachinist? Dan moet hij in sommige gevallen aan extra eisen voldoen.

Taaleis voor risicovol beroep

Een buitenlandse werknemer in een risicovol beroep moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om veilig te werken. Dit geldt ook voor buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in deze beroepen.

Risicovol beroep met een buitenlands diploma

Heeft uw werknemer een buitenlands diploma en heeft hij een risicovol beroep? Dan moet uw werknemer extra stappen nemen om zijn diploma in Nederland te laten gelden.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/