Ondernemersklankbord

Corona-steunpakket voor ondernemers

Is uw bedrijf getroffen door de coronacrisis? Lees welke financiële regelingen u kunt aanvragen.

Heeft uw bedrijf financiële problemen door de coronamaatregelen? Veel steunregelingen zijn gesloten, maar in sommige gevallen kunt u nog steun aanvragen. Zoals gratis coaching, hulp bij omscholing of een betaalpauze voor uw belastingschuld. Lees ook wat u moet weten over coronasteun terugbetalen.

Coronasteun terugbetalen

De regelingen TVL, TOGS, Tozo, Tonk en NOW zijn gesloten. Heeft u gebruikgemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over coronasteun terugbetalen.

Belastingschuld afbetalen na uitstel van betaling 

Het bijzonder uitstel van betaling duurde tot en met 31 maart 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% gold tot 1 juli 2022 en gaat stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Lees meer over uw belastingschuld afbetalen.

Versoepeling betalingsregeling

De betalingsregeling is versoepeld. Onder voorwaarden mag u dan bijvoorbeeld een betaalpauze van maximaal 6 maanden nemen. Of in 7 jaar uw belastingschuld afbetalen in plaats van 5 jaar.

Lees meer over de voorwaarden per versoepeling op Belastingdienst.nl.  

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u via uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Check of u recht heeft op Bbz op Krijgikbbz.nl.

Hulp bij omscholen

De overheid biedt verschillende regelingen en subsidies aan voor om- of bijscholing. Lees meer over omscholen voor ondernemers en medewerkers.

Gratis coaching

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u problemen door de coronacrisis? Dan kunt u gratis professionele coaching aanvragen bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Culturele instellingen

Heeft uw culturele onderneming verlies geleden door de coronapandemie? En zoekt u een lening om door te gaan met uw bedrijf of eenmanszaak in de cultuursector? Dan kunt u de Cultuur Vermogen Lening aanvragen.

Zoekt u financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten of producten? Dan kunt u mogelijk de Cultuur Opstart Lening aanvragen.

Ook kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten. Of kijk of u in aanmerking komt voor een cultuurlening.

Subsidie voor topsportevenementen

Organiseert u topsportevenementen? En miste u omzet doordat er minder publiek mocht komen kijken? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten.

Lees meer over de subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK).

Kredieten en leningen

Bent u op zoek naar een krediet of lening? Kijk of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld:

Vanwege de coronacrisis waren er tijdelijke kredietleningen. Ook waren bestaande kredietregelingen tijdelijk verruimd. Moet u een krediet of lening terugbetalen? Lees meer over het aflossen van deze kredieten en leningen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

KVK Coronaloket

https://www.kvk.nl/corona/

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl

Forums: