Ondernemersklankbord

De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland

Als werkgever kunt u uw hoogopgeleide werknemers uit het buitenland de 30%-regeling aanbieden. Dit is een belastingvoordeel.

Bent u werkgever in Nederland en huurt u hoogopgeleide werknemers in om voor u in Nederland te werken? Dan kunt u hen de 30%-regeling aanbieden. De regeling is een belastingvoordeel. Die compenseert de kosten die uw werknemers maken voor de verhuizing naar Nederland.

Wat is de 30%-regeling?

Hoogopgeleide werknemers die naar Nederland verhuizen om voor u te werken, kunnen te maken krijgen met extraterritoriale kosten. Dit zijn kosten die zij maken voor de verhuizing. Of de kosten van levensonderhoud die in Nederland hoger kunnen zijn dan in het thuisland. Met de 30%-regeling kunt u uw hoogopgeleide buitenlandse werknemers compenseren voor deze kosten over een periode van maximaal 5 jaar.

Dat kan op 2 manieren:

 • U kunt een percentage van hun salaris belastingvrij betalen.
 • Uw werknemer kan de extraterritoriale kosten declareren als werkkosten en u kunt ze volledig vergoeden.

Lees wat onder extraterritoriale kosten valt op Belastingdienst.nl.

Kosten vergoeden of een belastingvrij percentage betalen

Als werkgever van hoogopgeleide, buitenlandse werknemers kunt u kiezen of u de werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij wil vergoeden, of de belastingvrije vergoeding wil aanvragen over een percentage van het loon van uw werknemer. Dit kan per jaar verschillen. U geeft steeds in het eerste loontijdvak van het jaar aan voor welke optie u kiest.

Wijzigingen in de 30%-regeling

Als u een buitenlandse werknemer vóór 1 januari 2024 in dienst heeft genomen, kunt u 5 jaar lang 30% van het loon belastingvrij uitbetalen of vergoeden. De Nederlandse overheid beperkt de 30%-regeling per 1 januari 2024. Dit zijn de veranderingen in 2024 en 2025:

Voorwaarden voor de 30%-regeling

Controleer voordat u de 30%-regeling aanvraagt bij de Belastingdienst of uw werknemer aan de voorwaarden hiervoor voldoet:

Vergoeding moet redelijk zijn

Extraterritoriale kosten moeten redelijk en aannemelijk zijn. U voert de kosten en vergoeding per werknemer in uw loonadministratie in.

30%-regeling

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De werknemer is in loondienst bij uw bedrijf.
 2. De werknemer moet een hoogopgeleide migrant zijn. De werknemer heeft specifieke kennis of kunde die op de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk of niet te vinden is.
 3. De werknemer moet vanuit het buitenland zijn geworven of binnen een multinational zijn overgeplaatst naar Nederland. De werknemer moet ten minste 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de verhuizing naar Nederland meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.
 4. De werknemer moet voldoen aan een inkomensnorm. Dit is een loon waaruit de deskundigheid blijkt. Het loon is ook afhankelijk van leeftijd en opleiding.
  • Verdient uw werknemer een lager loon dan de inkomensnorm? Dan kan die alleen een vergoeding krijgen over het verschil tussen dit loon en de inkomensnorm.
  • Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen in een onderzoeksinstelling, of artsen in opleiding tot specialist hoeven niet aan het inkomenscriterium te voldoen.
 5. U heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst en toestemming om gebruik te maken van de 30%-regeling.

Goedkeuring aanvragen bij de Belastingdienst

Om namens een werknemer de 30%-regeling aan te vragen, heeft u toestemming nodig van de Belastingdienst. Dit heet een beschikking. Deze toestemming moet u binnen 4 maanden na de eerste werkdag van uw werknemer aanvragen. Vul het aanvraagformulier in op Belastingdienst.nl.

Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken opsturen. Zoals arbeidscontracten en bewijzen van kwalificaties. Op het aanvraagformulier staat welke documenten u moet opsturen.

U ontvangt de beschikking binnen 10 weken. De einddatum van de 30%-regeling staat in de beschikking.

Verandering van werkgever

U kunt de 30%-regeling niet overnemen van een vorige werkgever van uw werknemer. Neemt u een werknemer in dienst wiens vorige werkgever gebruik heeft gemaakt van de 30%-regeling? Dan kunt u dus niet automatisch ook de 30%-regeling toepassen. U en de werknemer moeten samen een nieuw verzoek doen.

Wordt uw bedrijf overgenomen? Dan behouden uw werknemers met de 30%-regeling deze regeling bij de overstap naar het nieuwe bedrijf.

Blijf op de hoogte

Sinds 2012 zijn er verschillende wijzigingen geweest in de voorwaarden van de 30%-regeling. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de voorwaarden waaraan werknemers die de regeling gebruiken, moeten voldoen. Vraag advies aan een belastingadviseur om op de hoogte te blijven.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/