Ondernemersklankbord

De holding

U kunt een bv op verschillende manieren gebruiken. Om te ondernemen, maar ook om uw vermogen te beheren. Bijvoorbeeld via eenzogeheten holding of beheer bv.

Een holding is de hoogste onderneming binnen een groep van ondernemingen. Met een holdingconstructie kunt u risico’s spreiden.

Wat is een holding?

Een holding is de hoogste vennootschap binnen een groep van ondernemingen. Een holding wordt ook wel een moedervennootschap, een houdstervennootschap of houdstermaatschappij of beheer bv genoemd. Een holding is meestal een bv.

De holdingstructuur

De holding is onderdeel van een holdingstructuur. Dit is een combinatie van meerdere bv’s die met elkaar in relatie staan. Een holdingconstructie bestaat uit ten minste deze 2 delen:

De holding

Dit is de bv waarin belangrijke bezittingen zijn ondergebracht. Zoals de winst of het bedrijfspand. De holding is eigenaar van de aandelen in de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij

Dit is de bv waar de dagelijkse en risicovolle werkzaamheden in plaatsvinden. De werkmaatschappij, ook wel werk bv of dochtermaatschappij genoemd, is de ‘echte’ onderneming. Een holding kan één of meer werkmaatschappijen hebben.

Dus de ondernemer is eigenaar van de holding en de holding is eigenaar van de werkmaatschappij. Zo spreidt u risico. De risicovolle bedrijfsactiviteiten zoals producten maken, opdrachten uitvoeren en personeel inhuren voert u uit met de werkmaatschappij. In de holding brengt u uw winst, pensioen en andere waardevolle zaken onder. Als de werkmaatschappij in de problemen zou komen en failliet gaat, blijven de bezittingen in de holding buiten het faillissement.

Holdingstructuur oprichten

In de praktijk passen ondernemers de structuur met een holding en werkmaatschappij vaak op deze manier toe:

  • U richt bij de notaris eerst de holding bv op.
  • Bij de oprichting krijgt u de aandelen in de holding bv.
  • Daarna richt u namens de holding bv een tweede bv op, de werkmaatschappij
  • De holding krijgt de aandelen in de werkmaatschappij.

U kunt ook een holding oprichten vanuit een bestaande eenmanszaak. U zet dan eerst de eenmanszaak om in een bv. Of u richt eerst een holdingconstructie op en beëindigt daarna uw eenmanszaak.

Voordelen en nadelen van een holding

Naast het spreiden van risico’s heeft een holdingstructuur ook andere voordelen. Bij een holdingstructuur is het makkelijker om onderdelen daarvan over te dragen of te verkopen. Ook zijn er voordelen voor de belastingen:

  • De winst van de werkmaatschappij kan door de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werkmaatschappij en niet nog een keer bij de holding.
  • De holding kan de directie of het management van de werkmaatschappij voeren. Voor deze werkzaamheden ontvangt de holding een managementvergoeding. Deze wordt na aftrek van kosten bij de holding belast. Om dubbele belasting te voorkomen betaalt de holding geen vennootschaps- en dividendbelasting over de ontvangen winst.
  • Als er meerdere werkmaatschappijen zijn is een holding praktisch om niet binnen elke werkmaatschappij fiscaal de gebruikelijkloonregeling te moeten toepassen.
  • Als de holding tenminste 95% van de aandelen van een werkmaatschappij bezit, kan er door de holding en de werkmaatschappij een fiscale eenheid aan worden gegaan. Winsten en verliezen van de bv’s kunnen dan fiscaal met elkaar worden verrekend, zo kan belasting worden bespaard.

Nadelen

Het is duurder om een holdingstructuur op te richten, omdat u tenminste 2 bv’s moet oprichten. Ook de jaarlijkse kosten voor administratie en het opstellen van de jaarrekening zijn hoger. Zo moet u de betalingen tussen de holding en de werkmaatschappij goed verwerken in uw administratie.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/