Ondernemersklankbord

Deelnemen aan een pensioenfonds

Voor sommige bedrijven en beroepen is deelnemen aan een pensioenfonds verplicht. Lees er hier meer over.

Voor sommige bedrijven en beroepen is deelnemen aan een pensioenfonds verplicht. Lees er hier meer over.

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Voor sommige bedrijven en beroepen is er een verplichte pensioenregeling. Is die er niet? Dan kunt u zich aansluiten bij een pensioenverzekering, algemeen pensioenfonds of zelf een pensioenfonds oprichten.

Deelnemen aan verplicht bedrijfstakpensioenfonds

In een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) zitten werkgevers uit 1 bepaalde bedrijfstak. Deelname is vaak verplicht. Bijvoorbeeld als u werkgever in de bouw of afwerking bent. Voor sommige bedrijfstakken geldt de verplichting voor zelfstandigen (zzp'er) of freelancers. Op de website van het ministerie van SZW leest u voor welke bedrijfstakken er een verplicht pensioenfonds is.

Deelnemen aan verplicht beroepspensioenfonds

Voor bepaalde beroepsgroepen (notarissen, beroepen in de gezondheidszorg en de haven) bestaan er beroepspensioenfondsen. Deelname is vaak verplicht. Op de website van het ministerie van SZW leest u voor welke beroepen er een verplicht pensioenfonds is.

Vrijstelling (verplicht) pensioenfonds

Wilt u niet meedoen aan het (verplicht) pensioenfonds? Dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds. Als u toestemming krijgt, kiest u zelf een pensioenregeling voor uzelf en uw werknemers.

Niet-verplichte pensioenregelingen

Geldt voor u geen verplicht pensioenfonds? Dan kunt u het volgende regelen:

  • een pensioenverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij
  • deelnemen aan een algemeen pensioenfonds (APF), waarin verschillende pensioenen zijn gebundeld
  • zelf een pensioenfonds oprichten (ondernemingspensioenfonds)

Wijzigen pensioenfonds

Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds, en wilt u deze wijzigen? Dan moet de ondernemingsraad (OR) van uw bedrijf hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) al afspraken over pensioenen staan.

Register voor pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen moeten zich na oprichting melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenfondsen staan in het register voor pensioenfondsen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/