Ondernemersklankbord

Diversiteit en inclusie (D&I) op werk

Bedrijven met diversiteit op de werkvloer presteren beter. Lees wat u moet en kunt doen om meer verschillende werknemers aan te nemen in uw bedrijf.

Diversiteit op de werkvloer is goed voor uw werknemers. En daarmee voor uw bedrijf. Ook maakt u op de krappe arbeidsmarkt beter gebruik van kansen en talenten. Lees wat u kunt doen om meer verschillende werknemers aan te nemen. En welke subsidies er zijn om inclusiever te ondernemen.

Wat is diversiteit en inclusie (D&I)?

Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen. Zoals geslacht, leeftijd, taal, huidskleur, seksuele geaardheid, religie en culturele achtergrond, of een arbeidsbeperking. Maar ook neurodiversiteit (waarbij de hersenen informatie anders verwerken dan de meeste mensen).

Inclusie gaat over het goed omgaan met deze verschillen. Als u inclusief onderneemt krijgt iedereen gelijke kansen om mee te doen en bij te dragen. Ondanks de verschillen.

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Een divers en inclusief team is vaak productiever door de verschillende vaardigheden en ervaringen. Werknemers zijn creatiever, productiever en hebben meer werkplezier. Lees meer over de voordelen en betekenis van diversiteit en inclusie en hoe uw bedrijf diverser wordt op KVK.nl.

Gelijke behandeling

U moet uw werknemers hetzelfde behandelen. Zo mag u ze niet discrimineren en u moet uw medewerkers op dezelfde manier belonen. Ook mag u mensen niet afschrikken om op een vacature te reageren. U mag bijvoorbeeld niet in een vacature zetten dat u op zoek bent naar een vrouw. Zorg voor een gelijke behandeling tijdens de sollicitatie.

Wetten rondom diversiteit en inclusie (D&I)

Om diversiteit en inclusie op de werkvloer aan te moedigen, zijn er een aantal wetten. Deze wetten zijn er zodat meer mensen mee kunnen doen.

Loonkosten verlagen met subsidies en tegemoetkomingen

Voor sommige werknemers kunt u subsidies en tegemoetkomingen ontvangen. Zo verlaagt u de loonkosten. Neemt u iemand met een uitkering aan die onder de banenafspraak valt? Dan kunt u bijvoorbeeld loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Zoals voor oudere werknemers of werknemers met een beperking.

Voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, kunt u bovendien loonkostensubsidie aanvragen via uw gemeente. Of vraag loondispensatie aan bij UWV voor werknemers met een Wajong-uitkering, wanneer zij minder presteren dan andere werknemers.

Arboregels voor werknemers met speciale behoeften

U bent verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun werk kunnen doen, zijn er voor sommige werknemers speciale regels bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Houd bijvoorbeeld rekening met wat een oudere werknemer aankan. Of pas de werkplek aan voor een werknemer met een beperking. Bespreek samen wat uw werknemer nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of de mogelijkheid om (vaker) thuis te werken.  

Bekijk de arboregels voor specifieke werknemers.

Bied een proefplaatsing aan

U kunt een onbetaalde proefplaatsing aanbieden aan iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of een werkloosheidsuitkering heeft. De kandidaat houdt dan zijn uitkering, maar gaat bij uw bedrijf aan het werk. Bent u tevreden over de proefplaatsing? Dan kunt u de kandidaat zonder verdere proeftijd in dienst nemen.

Voorwaarde is dat u van plan bent om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing.

Lees meer over de voorwaarden voor een proefplaatsing.

Inzicht in de culturele diversiteit in uw bedrijf

De overheid moedigt culturele diversiteit op de werkvloer aan. Wilt u meer weten over de culturele diversiteit binnen uw bedrijf? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Barometer Culturele Diversiteit ontwikkeld om dit te meten. En om de culturele diversiteit te vergelijken met landelijke of regionale cijfers.

De barometer is alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit is om de privacy van werknemers te beschermen. Lees meer over de Barometer Culturele Diversiteit.

Verschillende brancheorganisaties hebben ook codes opgesteld om de diversiteit en inclusie binnen bedrijven te verbeteren. En inzichtelijk te maken. Check of uw branche ook een code diversiteit en inclusie heeft.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/