Ondernemersklankbord

Duurzaam ondernemen met windenergie

Wilt u investeren in windturbines, windmolens of windparken? Check de subsidies en lees welke regels hiervoor gelden.

Windenergie is een van de meest efficiënte vormen van duurzame energie. Daarom kan het voor uw bedrijf interessant zijn om hierin te investeren. Bijvoorbeeld door een windmolen op uw bedrijfsterrein te plaatsen. Of door een windpark te ontwikkelen. Daar zijn subsidies én regels voor.

Wat is windenergie?

Windenergie is elektriciteit die met een windturbine of windmolen wordt opgewekt. Het is een schone vorm van energie met weinig CO-uitstoot. Hoeveel elektriciteit een windturbine opwekt, hangt af van de:

  • hoogte van de turbine
  • grootte van de rotorbladen (de molenwieken)
  • windsnelheid

De meeste windenergie wordt opgewekt in windmolenparken. U kunt daar alleen of samen met anderen in investeren. Ook is het soms mogelijk om een of meer windturbines bij uw bedrijf te plaatsen.

Investeren in windenergie: windturbine op uw bedrijfsterrein

Wilt u een windmolen op uw bedrijfsterrein plaatsen? Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een turbine van 10 tot 30 meter. Daarmee wekt u per jaar al gauw 30.000 kWh elektriciteit op.

Er zijn ook miniwindturbines, die u bijvoorbeeld op het dak van uw bedrijfspand plaatst. Maar daarmee verdient u uw investering minder snel terug. Ook is het voordeel voor het milieu kleiner.

Stroom gebruiken, opslaan of terugleveren

De elektriciteit die u met uw windturbine opwekt, kunt u zelf gebruiken en/of opslaan in een accu. U kunt er ook voor kiezen om de opgewekte stroom aan uw energieleverancier terug te leveren. Deze verrekent dit dan met de stroom die u gebruikt. In dat geval moet u uw windturbine bij uw netbeheerder aanmelden via Energieleveren.nl.

Levert u meer stroom dan u gebruikt? Dan betaalt uw leverancier daar een vergoeding voor. Dit heet de salderingsregeling. Deze regeling geldt alleen als u een kleinverbruikersaansluiting heeft van maximaal 3x80 ampère. 

Lees meer over salderen en terugleveren bij de Autoriteit Consument & Markt.

Vergunning of melding milieubeheer

Om een of meer windturbines op uw bedrijfsterrein te plaatsen, heeft u soms een vergunning nodig of moet u een melding milieubeheer doen. Dit kunt u navragen bij uw gemeente.

Investeren in windenergie: windmolenpark

Als u grootschaliger wilt investeren in windenergie, kunt u denken aan een windmolenpark. Daarin kunt u grotere windturbines plaatsen, die veel meer energie opwekken. U kunt zo’n windmolenpark zelf ontwikkelen. Of samen met andere bedrijven, burgers en/of grondeigenaren. Bijvoorbeeld in een energiecoöperatie.

Stappen voor de ontwikkeling van een windmolenpark

Het proces om een windpark te bouwen, vraagt tijd en onderzoek. U neemt hierin de volgende stappen:

Regels voor windturbines en windparken

Windturbines en windparken kunnen hinder veroorzaken voor de natuur en omwonenden. Daarom gelden er regels voor windturbines en -parken. Deze kunnen per gemeente verschillen. De regels gaan onder andere over:

Subsidies voor windturbines en windparken

Voor het kopen of gebruiken (exploiteren) van windturbines kunt u verschillende subsidies aanvragen. Ook kunt u lenen tegen een lagere rente.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
https://twitter.com/RVO_Nederland

Telefoonnummer(s):

088-042 42 42

Links:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

https://www.rvo.nl/contactformulier-rijksdienst-voor-ondernemend-nederland-rvonl-wssl?herkomst=http%3A//www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/