Ondernemersklankbord

E-factureren aan de overheid

Als u goederen of diensten aan de Rijksoverheid levert, dan moet u een e-factuur te sturen. Lees hoe u kunt e-factureren.

Als u goederen of diensten aan de Rijksoverheid levert, dan moet u een e-factuur te sturen. Lees hoe u kunt e-factureren.

Levert u goederen of diensten aan de Rijksoverheid? Dan moet u een e-factuur sturen. Een e-factuur is een elektronische factuur. Ook decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) eisen soms een e-factuur. Als het in de inkoopvoorwaarden van uw contract staat, bent u verplicht om een e-factuur te versturen.

Wat is een e-factuur?

Op een e-factuur staan factuurgegevens altijd op een vaste plek met een eigen code. Dit maakt het voor de overheid makkelijker om de factuur automatisch te verwerken. Handmatig in het systeem zetten is niet meer nodig. Dat moet nog wel bij papieren rekeningen en pdf-rekeningen. U verstuurt een e-factuur via uw boekhoudpakket of via het Leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Wettelijke eisen e-factuur

Een e-factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen die ook gelden voor papieren facturen en pdf-facturen. 

Hoe verstuurt u een e-factuur?

E-factureren kan op 3 manieren:

  1. Met uw administratiesoftware waarmee u kunt e-factureren.
  2. Als u met uw administratiesoftware geen e-facturen kunt sturen, kunt u uw boekhoudpakket met een serviceprovider koppelen aan de internationale standaard Peppol.
  3. Als u af en toe een factuur stuurt aan de Rijksoverheid kunt u het Leveranciersportaal gebruiken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/