Ondernemersklankbord

Een lege bv verkopen of opheffen

U kunt van een lege bv afkomen door deze te verkopen of op te heffen. Lees hier hoe u dat doet en waar u rekening mee moet houden.

Heeft u een bv waar u niets meer mee doet? Heeft deze bv geen bezittingen en schulden meer, maar alleen nog een bankrekening? Grote kans dat u dan een lege bv heeft. Voor een lege bv betaalt u nog steeds, bijvoorbeeld accountantskosten voor het opmaken van de jaarrekening. Ook moet u elk jaar deze jaarrekening deponeren. Hoe komt u van een lege bv af?

1. De lege bv verkopen

Misschien kunt u uw aandelen verkopen, zodat het u nog iets oplevert. Uw bank of accountant kan u hierbij helpen. Voordat u het aandelenpakket van een lege bv kunt overdragen, regelt u deze zaken:

  • Stel een jaarrekening op, het liefst met een controleverklaring.
  • Zorg ervoor dat u de juistheid van de balans kunt garanderen. De activazijde zal leeg zijn, maar ook de passivazijde moet helder zijn.
  • Als het saldo van de jaarrekening negatief is, dan moet iemand dit verlies financieren. Meestal is dit de verkoper of grootaandeelhouder.
  • De koper mag na de verkoop niet met schuldeisers te maken krijgen. De bv moet echt leeg zijn en niet achteraf toch een negatieve waarde blijken te hebben.

Aandelen lege bv overdragen

Om de aandelenoverdracht te regelen, schakelt u een notaris in. De notaris:

  • regelt de akte voor de statutenwijziging als de koper plannen heeft om iets anders met uw bv te doen dan in uw doelomschrijving in de statuten staat;
  • geeft de wijziging door aan het Handelsregister;
  • werkt het Register van aandeelhouders bij.

Waarde van een lege bv

Een lege bv brengt meestal weinig op. U moet uw accountant betalen en de koper maakt kosten voor de akte van overdracht en statutenwijziging. Ook zijn er advieskosten (notaris, accountant, belastingadviseur). De koper moet afwegen of een lege bv kopen voordeliger is dan een nieuwe bv oprichten. Als hij kiest voor overname hoeft hij geen akte van oprichting bij de notaris te regelen.

2. De lege bv opheffen

Als u de lege bv niet kunt verkopen, hef dan de bv op (ontbinden). De aandeelhouders kunnen dit besluit nemen. Lees meer over de ontbinding van een rechtspersoon.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/