Ondernemersklankbord

Stappenplan eigen bedrijf starten met een WW-uitkering

U wilt een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering? Dit kan via een startperiode met behoud van uw WW-uitkering. Lees meer.

Wilt u een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering? UWV kan u hierbij helpen met een startersregeling. Lees hoe dit werkt en welke stappen u moet zetten.

Om media op deze website te kunnen weergeven moet u marketing cookies toestaan Zelf instellen

1. Bereid u voor op starten met een WW-uitkering

Voordat u als zelfstandige begint vanuit een WW-uitkering, moet u zich voorbereiden. Dat doet u met de online-training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. In deze training leert u hoe en wanneer u met een WW-uitkering kunt starten als zelfstandig ondernemer. Ook komt u te weten welke mogelijkheden UWV biedt aan startende ondernemers. U ontvangt een bewijs na de training.

Toestemming

Om te starten vanuit de WW heeft u toestemming nodig van UWV. In de training leert u aan welke regels u moet voldoen om toestemming te krijgen. U moet bijvoorbeeld genoeg geld kunnen verdienen met uw bedrijf.

Bekijk de video zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering om te zien of deze online training iets voor u is.

2. Maak gebruik van de onderzoeksperiode

Wilt u uw idee verder uitwerken? Misschien kunt u gebruikmaken van een onderzoeksperiode van 6 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren en u houdt uw uitkering. Uw adviseur werk moet hiervoor toestemming geven.

In de onderzoeksperiode kunt u uw idee verder onderzoeken en voorbereiden.

Denk bijvoorbeeld aan:

Wilt u na de onderzoeksperiode toch niet starten met een eigen bedrijf? Dan verandert er niets. U ontvangt uw uitkering en heeft dezelfde rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.

Wilt u na de onderzoeksperiode starten met een eigen bedrijf? Dan kunt u in aanmerking komen voor een startperiode. De startperiode duurt 6 maanden. Zie stap 3.

3. Bekijk op welke manier u een bedrijf kunt starten

Er zijn 3 manieren om vanuit de WW een onderneming te starten.

Tijdelijk niet werken voor oude werkgever

Tijdens de startperiode mag u geen opdrachten doen voor de werkgever die u heeft ontslagen. Neemt u wel een opdracht van uw ex-werkgever aan? Dan betaalt UWV tot het einde van de startperiode geen uitkering meer. Ook krijgt u misschien een boete. Na de startperiode mag u wel voor uw ex-werkgever werken.

4. Inschrijven bij KVK en aanmelden bij de Belastingdienst

Gaat u na de onderzoeksperiode aan de slag als zelfstandige? Dan moet u uw bedrijf bij KVK inschrijven in het Handelsregister. Na inschrijving geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer ziet, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer.

5. Geef uw inkomsten op bij de Belastingdienst

U moet uw inkomsten opgeven bij de Belastingdienst. Over deze inkomsten betaalt u belasting. Wilt u gebruik maken van de ondernemersaftrek? Dan moet u ook alle uren die u aan uw bedrijf besteedt bijhouden voor de Belastingdienst.

De opgaven van uw inkomen aan UWV en aan de Belastingdienst worden met elkaar vergeleken. Zijn er verschillen? Dan heeft dat gevolgen. U moet bijvoorbeeld te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Of u moet te weinig betaalde belasting alsnog aan de Belastingdienst betalen.

6. Verzeker u tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid

Gaat u zonder of na de startperiode door als zelfstandige? Dan bent u voor die uren niet automatisch verzekerd tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u toch verzekerd zijn? Dan moet u hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Als u met een startperiode begint, bent u tijdens die periode wel volledig verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U kunt zich vaak ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid via UWV. Kijk in deze video naar de mogelijkheden voor vrijwillig verzekeren via UWV.

Bekijk welke verzekeringen nog meer belangrijk zijn voor uw bedrijf.

Feiten en cijfers: starten als zelfstandige vanuit WW

De grafiek toont per kwartaal het aantal zelfstandigen dat een kwartaal eerder nog geen betaald werk had (werkloze beroepsbevolking).

Deze content is geplaats door:

Contact:

UWV telefoon Werknemers
https://twitter.com/uwvnl

Telefoonnummer(s):

088-898 92 94

Links:

UWV contactpagina

https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/index.aspx

Forums: