Ondernemersklankbord

Eigenrisicodrager worden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

U kunt eigenrisicodrager worden voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. U betaalt dan minder premie. Lees meer.

U kunt als werkgever eigenrisicodrager (ERD) worden voor de Ziektewet of de WGA. U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt u de uitkering in plaats van UWV. Lees hier wat uw mogelijkheden zijn.

Eigenrisicodrager worden

U moet uw werknemers verplicht verzekeren voor ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WGA). U betaalt de premie voor deze werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst.

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U zorgt dan samen met uw bedrijfsarts of arbodienst zelf voor het verzuimbeleid en arbodienstverlening. U kunt eigenrisicodrager worden voor:

Als eigenrisicodrager heeft u andere kosten

Bepaal of het handig is om eigenrisicodrager te worden. Dat doet u door de extra kosten die u maakt voor het voorkomen van verzuim en voor arbodienstverlening te vergelijken met de premies voor de werknemersverzekeringen. Onderzoek ook wat de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector zijn.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als uw werknemer ziek wordt, moet u de eerste 2 jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen (loondoorbetalingsverplichting). Soms kunt u voor uw zieke werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen. UWV betaalt dan deze uitkering. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, betaalt u zelf de Ziektewetuitkering voor uw zieke werknemers die daar recht op hebben. Voor deze werknemers kunt u eigenrisicodrager voor de ziektewet worden.

Bij eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet u kennis van de Ziektewet hebben en een eigen verzuimadministratie bijhouden. Lees meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet.

Eigenrisicodrager bij arbeidsongeschiktheid (WGA)

Is uw werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Kan uw werknemer voor een deel wel werken (gedeeltelijk arbeidsongeschikt)? Dan krijgt hij een WGA-uitkering.

Als risicodrager voor de WGA betaalt u de WGA-uitkering en de re-integratie van uw werknemer. U moet uw werknemer ook begeleiden bij de re-integratie. Bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing en sollicitatietrainingen. U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden voor werknemers met een vast dienstverband of een flexibel contract. De checklist eigen risico dragen kan u helpen bij uw keuze als u erover denkt om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Lees hier meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u eigenrisicodrager bent voor de WGA.

Eigenrisicodragerschap aanvragen

U kunt bij de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvragen en het eigenrisicodragerschap voor de WGA aanvragen. U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de Ziektewet als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

U kunt per 1 januari of 1 juli beginnen als eigenrisicodrager. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Stoppen als eigenrisicodrager

U kunt op 2 manieren stoppen als eigenrisicodrager:

  • U meldt zich af als eigenrisicodrager

    U kunt zich 2 keer per jaar afmelden bij de Belastingdienst als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA. Dit kan per 1 januari en per 1 juli. De afmelding moet 13 weken voor die data binnen zijn.

  • U wordt afgemeld als eigenrisicodrager

    In bepaalde situaties eindigt uw eigenrisicodragerschap automatisch. Bijvoorbeeld wanneer u failliet bent verklaard. Of als de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op u van toepassing is. Ook in dit geval blijft u verantwoordelijk voor de lopende uitkeringen.

Verzekeren

U kunt als eigenrisicodrager een WGA- of Ziektewetverzekering afsluiten bij een particuliere schadeverzekeraar. Zij geven meestal ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van Verzekeraars vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.

Deze content is geplaats door:

Contact:

UWV Telefoon Werkgevers
https://www.twitter.com/uwv_webcare

Telefoonnummer(s):

088–898 92 95

Links:

UWV contactpagina

https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl