Ondernemersklankbord

Energiebelasting

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf aardgas of elektriciteit verbruikt. Soms heeft u recht op teruggaaf.

U betaalt energiebelasting als uw bedrijf aardgas of elektriciteit verbruikt. Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van uw verbruik. De tarieven vindt u op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.

Terrugaaf energiebelasting

Soms kunt u energiebelasting terugkrijgen, bijvoorbeeld:

Lees op de website van de Belastingdienst wanneer u teruggaaf van energiebelasting kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Belastingvermindering energiebelasting

Heeft u een onroerende zaak met een verblijfsfunctie, zoals een kantoor? De Belastingdienst ziet een deel van uw energieverbruik als basisbehoefte. U heeft daarom recht op een vermindering van de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De belastingvermindering wordt toegepast op de factuur die u van de energieleverancier ontvangt. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de Belastingdienst.

Dubbele energiebelasting voorkomen

Als u energie opslaat en dat vervolgens verkoopt, kan het voorkomen dat u daar 2 keer belasting over moet betalen. Een keer voor het opslaan, en een keer voor het gebruik. U kunt deze dubbele belasting voorkomen als:

  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert een grootverbruikaansluiting heeft
  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert, verklaart aan degene die de elektriciteit levert dat hij buiten de heffing blijft

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/