Ondernemersklankbord

Samenwerkingsverband voor EU-bedrijven (EESV)

Wilt u samen met andere EU-bedrijven economische activiteiten ontwikkelen of verbeteren? Dat kan in een EESV.

Bedrijven in de EU kunnen een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) beginnen om samen te werken. Lees meer over wat een EESV is en wat erbij komt kijken.

Wat is een EESV?

Een EESV is een samenwerkingsverband voor bedrijven binnen de Europese Unie (EU). Zelfstandig ondernemers en rechtspersonen kunnen een EESV beginnen (oprichten). Samen kunt u producten of diensten ontwikkelen. Of uw activiteiten verbeteren. Bijvoorbeeld door middelen, activiteiten en vakkennis samen te voegen.

Een EESV mag niet als doel hebben om winst te maken. Daarom gelden deze regels:

 • Een EESV mag geen beslissingen nemen over de activiteiten van een bedrijf dat lid is van het EESV.
 • Een EESV mag meestal geen eigenaar (geen houdstermaatschappij) zijn van de ondernemingen die lid zijn van het EESV. Er zijn uitzonderingen.
 • Een EESV mag niet meer dan 500 werknemers in dienst hebben.
 • Een bedrijf dat meedoet aan het EESV mag via het EESV geen geld lenen aan een bestuurder. Er zijn uitzonderingen.
 • Een bedrijf dat meedoet aan het EESV mag niet via het EESV goederen (bijvoorbeeld vastgoed) verplaatsen tussen een bedrijf en een bestuurder. Er zijn uitzonderingen.
 • Een EESV mag geen lid zijn van een ander EESV.

Hoe kunnen bedrijven een EESV oprichten?

De leden richten een EESV op. Dit doen ze door het maken van een contract. Dit contract kan het beste gemaakt worden door een notaris. In het contract staan:

 • de naam van het samenwerkingsverband, met ervoor of erachter 'Europees Economisch Samenwerkingsverband' of 'EESV'. Dit hoeft niet als dit al in de naam staat.
 • waar het EESV gevestigd is (de zetel).
 • het doel van het EESV.
 • de naam, handelsnaam, rechtsvorm, woonplaats of vestigingsplaats van alle leden die meedoen. Staat een onderneming ingeschreven in een handelsregister? Dan moeten ook het nummer en de plaats van deze inschrijving in het contract staan.
 • de einddatum van de samenwerking. Als er geen einddatum is afgesproken, dan is de samenwerking voor onbepaalde tijd.

Inschrijven in het Handelsregister

Een EESV die in Nederland is gevestigd, moet zich inschrijven in het Handelsregister. Het EESV is een rechtspersoon zodra deze is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. In andere EU-landen kan dit anders zijn.

De organen (onderdelen) van een EESV

Een EESV bestaat uit minstens 2 organen (onderdelen): de leden en de bestuurder(s). Ook kan er een persoon of bedrijf aangewezen worden die het EESV controleert (toezichthoudend orgaan).

Van een EESV mogen alleen lid zijn:

 • rechtspersonen (of andere rechtsvormen) die zijn opgericht in een EU-land en daar ook gevestigd zijn
 • natuurlijke personen (individuen) die een bedrijf hebben of werken in de EU

Een EESV moet minimaal bestaan uit:

 • 2 rechtspersonen (of andere rechtsvormen) die hun hoofdkantoor in verschillende EU-landen hebben
 • 2 natuurlijke personen die vooral werken in verschillende EU-landen
 • 1 rechtspersoon (of andere rechtsvorm) met het hoofdkantoor in een EU-land en 1 natuurlijk persoon die vooral werkt in een ander EU-land

In het contract van het EESV staat waar de partijen beslissingen over mogen nemen. En bijvoorbeeld dat ieder lid recht heeft op een stem. Sommige leden mogen meer stemmen hebben. Maar geen enkel lid mag meer dan de helft van de stemmen hebben. Natuurlijke personen en rechtspersonen mogen een EESV besturen die in Nederland gevestigd is.

Verdelen van winst en verlies

De winst of het verlies van het EESV wordt verdeeld volgens de afspraken die staan in het contract. Of anders in gelijke delen. Zet in het contract afspraken over:

 • het vaststellen van de jaarrekening
 • wanneer leden hun deel van de winst krijgen
 • wanneer leden bij verlies moeten bijbetalen

Wie is aansprakelijk voor schulden?

Alle leden zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van het EESV. Onbeperkt aansprakelijk betekent dat er geen grens is aan hoeveel elk lid moet betalen. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat als het EESV schulden heeft, elk lid kan worden gevraagd om het hele bedrag te betalen. Zelfs als andere leden niet betalen.

Belasting betalen

Alleen de leden betalen belasting over de winst van een EESV. Dit doen ze via de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of vennootschapsbelasting (rechtspersonen). Het EESV zelf betaalt geen vennootschapsbelasting.

Sociale zekerheid

Soms moet een EESV loonbelasting en premies volksverzekeringen afdragen. Voor natuurlijke personen die lid zijn van het samenwerkingsverband. Dit hangt af van hun positie in hun eigen onderneming.

Toetreden en uittreden van leden

De leden beslissen of nieuwe leden bij het EESV mogen komen (toetreden). Alle leden moeten het hiermee eens zijn (unanieme beslissing). Nieuwe leden zijn meestal ook aansprakelijk voor de schulden die het EESV dan al heeft.

Leden kunnen alleen stoppen (uittreden) met het EESV als ze zich houden aan de afspraken in het contract. Zijn daarover geen afspraken? Dan kan een lid uittreden als alle andere leden dit goedkeuren. Of als een lid een goede reden heeft.

Een EESV kan zorgen dat een lid uit het EESV moet als daarvoor een goede reden is. Bijvoorbeeld omdat het lid zich niet houdt aan de afspraken. Een rechter moet dit goedkeuren.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/