Ondernemersklankbord

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. U kunt zich verzekeren met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. U kunt zich verzekeren met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen, lange doorlooptijden of als de politieke situatie in een land minder stabiel is. U verzekert zich dan met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Hoe werkt de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid?

U sluit de verzekering af en betaalt premie. Hoeveel dat is hangt af van bijvoorbeeld het land waarnaar u exporteert. Betaalt een afnemer niet? Dan krijgt u de schade vergoed van de overheid.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de ekv van de Nederlandse overheid gelden een aantal eisen. De belangrijkste zijn:

  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U exporteert kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland, of bent aannemer van bouwprojecten in het buitenland (denk aan scheepsbouw, baggerwerken of kassenbouw).
  • U sluit de verzekering af vóórdat de betaling is gedaan.
  • Het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren.

Met de regelhulp krijgt u een idee of u in aanmerking komt.

Hoe kunt u aanvragen?

Een exportkredietverzekering vraagt u aan bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de verzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid. Ook kunnen zij u adviseren en informeren over het product. En wat geldt voor uw situatie.

Meer zekerheid bij exportrisico’s

Naast de exportkredietverzekering zijn nog andere overheidsproducten voor meer zekerheid bij exportrisico’s:

  • De investeringsverzekering: daarmee verzekert u zich tegen politieke risico’s, zoals een burgeroorlog, in het land waar u wilt investeren.
  • De exportkredietgarantie: daarmee vergroten banken hun aanbod van exportfinanciering voor Nederlandse exporteurs.
  • De CIRR-regeling (Commercial Interest Reference Rate): daarmee geeft uw bank uw buitenlandse afnemer een financiering tegen een gunstige vaste rente.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/