Ondernemersklankbord

Financieringsbegroting

In een financieringsbegroting staat hoe u investeringen gaat financieren. U maakt hiermee vreemd vermogen, eigen vermogen en de solvabiliteit inzichtelijk.

In uw financieringsbegroting staat hoe u de benodigde investeringen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen of met vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Het deel van de investeringen dat u zelf financiert heet eigen vermogen. Dit kan geld zijn dat u zelf beschikbaar heeft zoals spaargeld of bedrijfsmiddelen die al zijn aangeschaft (bijvoorbeeld een auto of een computer die u al bezit). Bij een financieringsaanvraag kunnen zogenaamde 'achtergestelde' leningen of durfkapitaal, bijvoorbeeld van familie, meetellen als eigen vermogen. 

Bekijk hoe u geld uit uw bedrijf vrij kunt maken.

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is geld dat zakelijke financiers (bijvoorbeeld banken en leveranciers) u willen lenen. Er is onderscheid tussen schulden op de korte termijn (zoals rekening-courantkrediet, leverancierskrediet, te betalen belastingen) en schulden op de lange termijn (zoals een hypotheek of langlopende lening voor de inventaris).

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen. Dit geeft aan in hoeverre uw onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. De bank verwacht dat een startende ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 30%. In bepaalde branches zoals de horeca kan dat oplopen tot 50%.

Uw financieel plan

De financieringsbegroting is een onderdeel van uw financieel plan en bestaat uit 5 begrotingen. De andere onderdelen zijn als volgt:

  • Investeringsbegroting Wat heb ik nodig om morgen een goede start te kunnen maken met mijn onderneming?
  • Exploitatiebegroting Hoeveel winst wordt er de komende drie jaar verwacht? Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit?
  • Liquiditeitsbegroting Wat gebeurt er per maand op mijn bankrekening? Kom ik niet in de knoop met mijn inkomsten en uitgaven?
  • Begroting privé-uitgaven Hoeveel geld heeft u nodig om (goed) van te kunnen leven?

Video Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

U begint voor uw financieel plan met het maken van de investeringsbegroting en financieringsbegroting. KVK legt uit hoe u deze maakt in de video Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK Financieringsdesk

Telefoonnummer(s):

KVK Financieringsdesk

0800-1014

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl